TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Kolik důvěrných informací uniká z vaší společnosti?

29.10. 2013by Admin E-konstruktér

Téměř třicet procent zaměstnanců využívá služby osobního cloudu, na který si ukládají dokumenty vztahující se k jejich práci. Vyplývá to z průzkumu, který provedla společnost Varonis Systems na nedávném technologickém veletrhu. Pět procent respondentů v něm dále uvedlo, že na své osobní cloudy nahrávají také citlivé firemní údaje. To znamená pochopitelně hrozbu pro zaměstnavatele takovýchto lidí; její závažnost je předmětem zprávy vydané společností Varonis Systems, poskytovatele přístupových, správcovských a archivačních řešení pro lidmi vytvářená data.

Průzkum provedený mezi více než 120 společnostmi proběhl letos v červnu na veletrhu Microsoft TechEd. Jeho cílem bylo zjistit, jaké množství interních informací se vlastně dostane za zdi společnosti. Jednou z hlavních příčin úniku dat jsou zaměstnanci, kteří nahrávají citlivá data týkající se jejich práce na své osobní cloudové účty. Průzkum zjistil, že malé procento zaměstnanců navíc nahrává velký počet složek obsahujících data s důvěrnými informacemi, které souvisejí s jejich prací. V rámci průzkumu bylo dále zjišťováno, jaká opatření společnosti provádějí, aby svým zaměstnancům zabránily odnést si s sebou takovéto citlivé údaje, když pro danou společnost přestanou pracovat.

„Ještě předtím, než se firma může začít věnovat úniku duševního vlastnictví, je důležité, aby byl přesně identifikován zdroj takového úniku a začalo se postupovat krok za krokem, od nejnižších pater," řekl David Gibson, viceprezident marketingového oddělení společnosti Varonis. „Byli jsme překvapeni, jak nízká míra povědomí panuje mezi zaměstnanci o jejich smlouvě o mlčenlivosti. K podpisu smlouvy o zachování mlčenlivosti většinou dochází v rámci nástupu zaměstnance a později je na ni často zapomenuto. Je jasné, že zaměstnavatelé by mohli vyvinout větší úsilí, aby zvýšili povědomí svých zaměstnanců o jejich povinnostech vyplývajících z tohoto závazku. Povědomí o smlouvě o mlčenlivosti by mělo být součástí komplexního programu na ochranu duševního vlastnictví, který by měl rovněž zahrnovat školení zaměstnanců společně se zavedením vhodného zajištění přístupu a bezpečnosti citlivých neveřejných údajů."

Z průzkumu vyplývá, že smlouvy o mlčenlivosti mohou snížit počet zaměstnanců, kteří nahrávají citlivá data na své cloudové účty bez souhlasu zaměstnavatele, na 13 % z průměrných 18 %. „Tyto údaje naznačují, že zaměstnanci, kteří podepsali smlouvu o mlčenlivosti, pracují ve firmách s programy na ochranu duševního vlastnictví a jsou si tedy více vědomi právních důsledků vyplývajících z nahrávání citlivých údajů na cloud," řekl Gibson.

V průzkumu 44 % zaměstnanců uvedlo, že žádnou smlouvu o mlčenlivosti nepodepsalo. To jasně ukazuje, že je zde pro zaměstnavatel velký prostor, jak se zlepšit při sdělování zaměstnancům, jak hodnotné a významné pro ně jejich duševní vlastnictví je.

Další možnost, jak lze významně snížit únik duševního vlastnictví, spočívá jednoduše v tom, že zaměstnavatelé mohou požádat zaměstnance při výstupním pohovoru, aby vrátili nebo smazali všechna data, která jim patří. Výsledky z průzkumu ovšem ukázaly, že při odchodu z posledního zaměstnání bylo o navrácení digitálního obsahu požádáno pouze 46 % respondentů.

Kromě vhodných postupů uvedených v tomto článku se mohou společnosti také chránit proti úniku citlivých informací tím, že zkrátka zablokují cloudové služby a nabídnou vlastní alternativu k veřejným úschovnám, která může fungovat na stejném principu, data přitom ovšem zůstávají pod kontrolou zaměstnavatele.

Pro více informací navštivte www.varonis.com

zdroj: engineerlive.com

hodnocení

Diskuze