TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Kdy použít lineární vedení s dvojitou kolejnicí?

25.06. 2016by Admin E-konstruktér

Lineární kolejnicová vedení a ložiska nabízejí vysokou tuhost a dobrou přesnost chodu.

A snesou nejen horní, dolní a boční zatížení, ale zvládnou i zatížení převislé části neboli momentové zatížení. Samozřejmě, čím větší je lineární kolejnicový a ložiskový systém, tím větší momentovou únosnost má, ale velikost momentového zatížení, které zvládne, je ovlivněna i uspořádáním oběžných drah – do X nebo do O.

I když provedení s uspořádáním do X zajišťuje rovnoměrnou únosnost ve všech směrech, jeho výsledkem je kratší rameno síly působení momentových zatížení, čímž se snižuje momentová únosnost. Uspořádání do O dává delší rameno síly a zajišťuje větší momentovou únosnost.

   
 Provedení lineárního vedení typ X
zdroj: Bosch Rexroth
 Provedení lineárního vedení typ X
zdroj: Bosch Rexroth

I při uspořádání do O však mají lineární vedení relativně krátkou vzdálenost mezi oběžnými drahami (v podstatě shodnou se šířkou kolejnice), což omezuje jejich schopnost zvládat klopné momenty, které jsou způsobeny zatížením převislé části ve směru Y. K překonání tohoto omezení je možné použít dvě rovnoběžné kolejnice – buď s jedním, nebo se dvěma ložisky na každé kolejnici – které umožňují rozložit klopný moment na síly působící na jednotlivé vozíky. Vzhledem k tomu, že lineární ložiska mají mnohem větší únosnost sil než momentů (zejména klopných momentů), je tak možné významně prodloužit životnost ložisek. Další výhodou použití dvojitých kolejnic a rozložení momentů na síly je, že lineární ložiska mají obvykle při působení pouhých sil menší průhyb než při momentovém zatížení.

 


  
zdroj: NSK 
 

Mnoho provedení lineárních pohonů zahrnuje dvě rovnoběžné kolejnice, s hnacím mechanismem – řemenem, šroubem nebo lineárním motorem – umístěným mezi kolejnice. I když umístění pohonu do středu mezi vodicími kolejnicemi není zcela nezbytné, zajišťuje rovnoměrné zatížení všech ložisek, a tím snižuje nerovnoměrnost chodu neboli nerovnoměrné působení sil pohonu na jednotlivé skupiny kolejnic a ložisek. Toto uspořádání také snižuje hmotnost pohonu a díky vysoké zatížitelnosti a momentové únosnosti lineárního vedení s dvojitými kolejnicemi zajišťuje jeho relativní kompaktnost.

Ložiska (pouzdra) s oběhem kuliček pohybující se na kulatých tyčích nedokáží zvládat klopné momenty. Proto většina aplikací s lineárními pouzdry vyžaduje použití dvou rovnoběžných tyčí.

zdroj: designworldonline.com
hodnocení

Diskuze