TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Kdy je třeba použít u některých profilů pohybu k zastavení spojku nebo brzdu, když jsou jiné možnosti nedostatečné?

11.11. 2018by Admin E-konstruktér

Základem většiny os pohybu jsou elektromotory. Zastavení zátěží na jejich osách lze provést pomocí samotného elektromotoru – v určitých kontextech nazývaného interní brzdění – nebo s použitím externí spojky nebo brzdy. U první možnosti je jednoduchým řešením snížit vstupní napětí elektromotoru a umožnit dojezd osy až do zastavení. To je přijatelné tam, kde jsou zastavení málo častá – od několikrát za minutu (u malých motorů) až několikrát za hodinu (u větších motorů). Další možností je použití ovládacích prvků pro generování brzdného momentu v motoru prostřednictvím rekuperačního brzdění k převedení kinetické energie na elektrickou; dynamické brzdění – přivedení stejnosměrného proudu do statoru; nebo elektrický reverzní systém jako brzdění protiproudem.

Ale tam, kde jsou takové metody příliš pomalé – včetně všech moderních konstrukčních návrhů pohybových systémů pro dosažení vysoké výkonnosti – jsou k umožnění dostatečně rychlých zastavení nebo vypínání požadovány externí brzdy a spojky. To platí pro dopravníky, manipulátory zavazadel na letištích, eskalátory a výtahy ... stejně jako u jiných pohybových systémů, které se často zastavují a rozbíhají – dokonce v některých případech v kratších intervalech než 10 cyklů za minutu. Tam, kde zastávky a starty probíhají při mnohem vyšších rychlostech cyklu, setrvačnost motoru může snížit rychlost, se kterou jsou možné starty a zastavení. Takže zde je vhodnější použít systémy brzd a spojek – protože vypínají hnanou zátěž od motoru, aby umožnily prokluz spojky, i když brzda brzdí a zastavuje zátěž. Samozřejmě, i když se zde soustředíme na schopnost reagovat, bezpečnostní prvky jsou dalším důležitým kritériem pro použití brzdy a spojky.

Mechanické, elektrické, kapalinové a samočinně ovládané spojky a brzdy jsou vhodné pro různé aplikace. Například pružinové brzdy jsou přínosem pro konstrukce pohybových systémů, které zpomalují zatížení motoru předtím, než začne působit brzda ... a jsou tak vhodné jako přidržovací mechanismy. Ovládání elektrických brzd je snadné, a tyto brzdy jsou schopné vydržet i tisíc cyklů za minutu. Většina vzduchem ovládaných brzd a spojek jsou během chodu ochlazovány a fungují při minimálním příkonu. Třecí bubnové a kotoučové brzdy s kuželovou geometrií přinášejí funkčnost parkovací (nouzové) brzdy se spolehlivým přídržným účinkem.

Velikost a typ brzdy nebo spojky závisí na tom, zda dostupné osy mají provádět nouzové zastavení nebo pomalé zastavení, které obětuje spojku nebo brzdu, aby ochránily systémy a zátěže před nárazem. Nebo někdy je důležitější, aby brzda umožnila pomalé zastavení, aby se zabránilo posunutí břemene a nesouososti. Potom ostatní kritéria - tj. rychlost cyklu, tepelná kapacita, kryt stroje a plány údržby a oprav – diktují konečný výběr.

Několik rad: Velikost spojky a brzdy definujte tak, aby odpovídaly točivému momentu motoru osy stroje. Tam, kde brzda musí zastavit vertikální zatížení, zohledněte, jak mohou motory krátce přivést na výstup vyšší proud než jejich jmenovitý točivý moment. Berte ohled na dynamické hodnoty točivého momentu při stanovených otáčkách podle výkonových křivek ve formátech PDF výrobců motorů tak, aby odpovídaly parametrům brzdy nebo spojky při maximálním výstupním krouticím momentu motoru. Názorný případ: Zvažte použití šikmého dopravníku s pravidelně rozloženými cykly zapnutí a vypnutí. Zde může stačit volnoběžná pružinová brzda, aby se zabránilo nárazům při výpadku napájení. Ale složitější konstrukce dopravníků pro dopravu kusových výrobků s různou velikostí – bez škubání – mohou vyžadovat vícestupňové zpomalování, a ještě sofistikovanější pružinovou brzdu a pohon na motoru pro zastavení ... nebo dokonce brzdu s permanentním magnetem pro měkké starty a zastavení.

Porovnání funkce spojky a omezovače točivého momentu

Omezovače točivého momentu nejsou spojky, neboť nejsou určeny k neustálému prokluzování. To je důležité rozlišit, když konstruktéři specifikují technologie pro zpomalení a vypínání pro mechanické konstrukce. Některé tipy pro výběr optimální varianty konstrukčního provedení: Nejprve zvažte, zda omezovač točivého momentu má chránit pouze před katastrofickým selháním nebo občasným přetížením. To určí, zda je dostatečný úsporný třecí omezovač točivého momentu, nebo zda konstrukce vyžaduje konstrukci s kuličkovým dorazem. Tato metoda je obvykle dražší, ale je schopna odpojovat a spouštět koncový spínač pro vypínání a resetování k obnovení činnosti. Omezovače krouticího momentu s kuličkovou aretací zde mohou ve svých aplikacích opakovaně prokluzovat ... na rozdíl od třecích omezovačů točivého momentu, které vyžadují reset.

Při použití omezovače točivého momentu ověřte, zda je zapotřebí konstrukce s nulovou vůlí. Mějte na paměti, že omezovače točivého momentu mohou na svých třecích spojkách generovat teplo, takže při jejich aktivaci je vypnutí systému klíčové. Po aktivaci by měl koncový uživatel zkontrolovat omezovač točivého momentu, zda nedošlo k opotřebení a poškození vlivem tepla. Také by měl zkontrolovat nastavení točivého momentu ... jako u některých konstrukcí, tato hodnota se snižuje v případě, že omezovač točivého momentu běžel příliš dlouho. Pokud omezovač točivého momentu běží stále v konstrukčním rozsahu, nehrozí, že bude stále více prokluzovat. U některých konstrukcí pohybových systémů může koncový nebo bezdotykový spínač ve spojení s ovládacími prvky detekovat, kdy dochází k prokluzu omezovače krouticího momentu – a vypínat systém, aby nechal koncového uživatele řešit problém ochrany omezovače točivého momentu. 

zdroj: designworldonline.com
hodnocení

Diskuze