TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Je 80 % poruch hydraulických systémů skutečně způsobeno kontaminací?

07.10. 2018by Admin E-konstruktér

Vím, že jsem o tom mnohokrát psal a viděl jsem o tom napsáno ještě mnohem více v nespočetných dokumentech a slyšel jsem o tom zmiňovat v technických prezentacích: zhruba 80 % všech poruch hydraulických zařízení je způsobeno kontaminací. Ale odkud pochází tato "skutečnost" a kdy se na to přišlo? Kdo provedl příslušnou "studii" a jak byly shromážděny údaje?

Nejprve bych chtěl říci, že nepochybuji o pravdivosti tohoto prohlášení. Dává smysl, že znečištění hydraulických systémů způsobuje většinu selhání a poruch. Pokud považujeme kontaminaci za něco v hydraulické kapalině, co by tam nemělo být, pak jsou to nečistoty, voda, rez, vzduch a úlomky způsobené opotřebením čerpadel, těsnění a jiných pohyblivých částí, které jsou příčinou těchto poruch. Ale 80 % je dost hodně. To jsou čtyři poruchy z pěti. A co nesprávná instalace (včetně špatných součástek), špatný návrh systému, nadměrné zahřívání a chybné použití zařízení? Všechny tyto případy by dohromady neměly činit více než 20 %? Ani náhodou, 80 % je uváděno nejčastěji – ačkoli někdy se setkáváme s poněkud konzervativnější cifrou, například více než 70 %.

Často čteme o tom, jak ti, kteří pracují s hydraulickým zařízením, nejsou k této práci dostatečně vyškoleni. O hydraulice se ve většině běžných škol neučí, takže mnozí opraváři, mechanici a technici jsou nuceni se o tomto oboru vzdělávat při zaměstnání. Zdá se, jako by nedostatek školení byl významným zdrojem poruch zařízení. Důkazem toho je sloupec odstranění v tabulce „Řešení problémů". Většina poruch zařízení, o kterých autor Bob Sheaf píše, je připisováno jiné příčině než znečištění. Takže neměl by samotný nedostatek školení činit více než 20 %? Ne, pokud příčinou 80 % všech poruch je znečištění.

Toto téma stojí za diskuzi, takže po kontrole s některými odborníky na hydrauliku, které znám již mnoho let, jsme dospěli k závěru, že k cifře 80 % se dospělo na počátku 80. let minulého století, možná ještě dříve. Takže řekněme, že poprvé byla tato cifra v této souvislosti použita na počátku 80. let minulého století. Od té doby se toho v hydraulice hodně událo, takže i když by 80 % tenkrát před 30 nebo 40 lety možná odpovídalo, odpovídá to dnešní realitě?

Položil jsem tuto otázku několika odborníkům a požádal o jejich názor. Nejprve jsem se obrátil na výše zmíněného Boba Sheafa, který je již několik desetiletí technickým poradcem. Stručně řečeno napsal: "Podvědomě cítím, že asi 80 % poruch je důsledkem stavu oleje [nezvýraznil znečištění]. Nicméně nedostatek vzdělávání a znalostí o tom, jak hydraulika funguje, je HLAVNÍM problémem – a to nejen u pracovníků údržby a techniků, ale i u mnoha konstruktérů a techniků.

Také jsem požádal p. Brendana Caseyho o jeho názor. Pan Brendan je také dlouholetým technickým poradcem a autorem několika knih a informačních bulletinů o údržbě, spolehlivosti a řešení problémů týkající se hydraulických zařízení. "Pokud by 80 % předčasných poruch bylo připisováno znečištění na základě empirických důkazů před 30 nebo 40 lety, pochybuji, že by tomu tak bylo dnes," poznamenal, "LEDAŽE by teplo (kontaminace energie) bylo zahrnuto do definice (kontaminace). Pak by to možná stále mohla být pravda!"

Mnoho lidí pracujících s hydraulikou v 80. letech minulého století nevěnovalo kontaminaci velkou pozornost. Ve skutečnosti mnoho starších hydraulických systémů tehdy používalo síta pro zachycení částic zpravidla větších než 50 μm. Proto byla většina poruch pravděpodobně způsobena kontaminací. Většina dnešních systémů používá filtry, které fungují mnohem lépe než filtry před 30 lety, takže bychom měli očekávat, že výskyt poruch souvisejících s kontaminací bude nižší. Přesto stále vidíme, že cifra 80 % je pravidelně citována.

Je pravda, že technologie hydraulických zařízení se zlepšila, a mnohé součástky jsou citlivější na kontaminaci, což zvyšuje potřebu jemnější filtrace. Ale lze pravděpodobně předpokládat, že konstruktéři si více uvědomují problémy, které může kontaminace způsobit, a reagovat specifikováním sofistikovanějších filtrů a filtračních systémů.

A zde se právě v dnešní době nacházíme. Víme, že snižování kontaminace zlepšuje spolehlivost a životnost hydraulických systémů a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví zařízení. Neměl by celý pokrok ve filtraci snížit toto procento? Uvítám váš názor.

zdroj: hydraulicspneumatics.com

hodnocení

Diskuze