TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jaké jsou výhody vnořených pružin?

25.06. 2014by Admin E-konstruktér

Vnořené pružiny jsou jedna nebo více pružin usazených uvnitř větší pružiny. Vnořené pružiny umožňují konstruktérům pružin vložit více materiálu nesoucího zatížení do pevně stanoveného prostoru.

Díky tomu mohou pružiny nést větší zatížení, než jakému by mohla odolávat jediná pružina sama o sobě. Vzhledem ke snížení pracovních zatížení na každou vnořenou pružinu narůstá rovněž předpokládaná provozní životnost použitých pružin. Vnořené pružiny umožňují konstruktérům také zmenšit délku pružiny, čímž se snižuje riziko zkroucení.
vnořená pružina
Při konstrukci vnořených pružin je třeba mít na vědomí, že vzájemně sousedící pružiny musejí být svinuty různými směry, jinak bude pravděpodobně během provozu docházet k jejich vzájemnému zachytávání. Tyto pružiny se běžně používají v náročných aplikacích, kde jsou vyžadovány vysoké zátěže a dlouhá životnost před dosažením opotřebení únavou materiálu, a to zvláště při současném požadavku na malou prostorovou náročnost. 

zdroj: mechanicaldesignforum.com


POCHOPENÍ ÚNAVOVÉHO LOMU

JAK SNÍŽIT TŘENÍ MEZI PLOCHAMI

KOLIK VYDĚLÁVAJÍ KONSTRUKTÉŘI V USA

hodnocení

Diskuze