TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jaké jsou rozdíly mezi inženýrem v malém, středním a velkém podniku?

17.06. 2018by Admin E-konstruktér

Pro každého z nich z toho plynou nějaké výhody i nevýhody.

Nedávno jsem měl zajímavý telefonát od vysokoškolského studenta prvního ročníku, který navštěvoval univerzitu, na které jsem studoval. Jednalo se především o benefiční akci absolventů univerzity, ale našel si čas, aby se mne zeptal na mou profesi a zdálo se, že se opravdu zajímá o moje zkušenosti. Takže jsme mluvili trochu déle, než bych očekával, než jsme se dostali na otázku peněz.

Po chvíli, co jsme hovořili o různých zkušenostech, se začal zajímat o výhody toho, kdo pracuje pro velkou firmu oproti někomu, kdo je zaměstnán v malém podniku nebo v nějakém začínající firmě. Na podobné téma bylo napsáno mnoho knih. To, co následuje je zjednodušený názor jednoho člověka.

Pro objasnění situace jsem pracoval pro jednu velkou organizaci, několik středně velkých společností, poradenskou firmu a několik začínajících podniků, všechny založené na technologiích. Nejsem si jistý, zda tato zkušenost je typická a ani bych se nesnažil naznačit, že to, co následuje, je názor více než jedné osoby. Neváhejte přidat své vlastní komentáře.

Velké firmy

Velké společnosti a vládní agentury mají propracovanou organizaci a dobře propracované plány zaměstnaneckých výhod. Úspěšné velké technologické společnosti a národní instituce jako NASA a některé z národních laboratoří také utrácejí spoustu peněz na skvělé „hračky" pro inženýry a zapojují se do některých velmi rozsáhlých projektů. Obvykle mají ve svých technických odděleních mnoho specialistů s hlubokými institucionálními znalostmi.

Pro nedávné absolventy nabízejí velké firmy příležitost se specializovat v oblasti studia na úrovni detailů daleko za hranicemi toho, co je jim prezentováno na vysoké škole, aby se úzce specializovali a učili se od interních odborníků. Pokud máte dost štěstí, že jste byl/a zapojen/a do jednoho z těchto velkých projektů krátce poté, co se rozběhne, mohla by to být příležitost k vašemu růstu zároveň s tímto projektem.

Zpočátku úzce specializované úkoly a odpovědnosti se mohou časem rozšířit a umožnit přirozený postup, starší pracovníci odcházejí do důchodu a samotný projekt se dále rozvíjí. Mzda musí být konkurenceschopná pro příslušné průmyslové odvětví, takže dobrý inženýr může být ve velkých společnostech dobře finančně hodnocen.

 

To je ta dobrá stránka.

Celá tato organizační struktura však znamená více byrokracie a věci mají tendenci se zpomalovat. Příležitosti pro nedávné absolventy převzít vedoucí funkci ve významném projektu jsou omezenější. Individuální iniciativa nemusí být tak vysoko ceněna. Klíčové role výzkumu a vývoje mohou být vyhrazeny pro kandidáty věd. Pracovní kodex úřadu či firemní politika oddělení může být složitá a velmi obtížná k prosazení vlastních nápadů. A příležitosti k dosažení skutečného bohatství jako mladšího zaměstnance jsou něčím neslýchaným.

Malé firmy

Nově vzniklé podniky jsou chaotické, rychle měnící se a často jen krátkodobé. Pro jejich zaměstnance je to obvykle vzrušující, ale není to pro slabé povahy nebo pro někoho, kdo touží po stabilitě a chce mít jasnou představu o tom, co ho čeká. Směrování firmy nebo zaměření produktů se rychle a často již v prvních dnech rychle mění. 

Jako nedávný absolvent, pokud jste zrovna nebyl/a členem týmu, který se podílel na univerzitním výzkumném projektu, nebo pokud nevyvíjíte svou vlastní myšlenku, pravděpodobně nemáte hned po tom, co jste ukončil/a studium na vysoké škole, dostatek potřebných znalostí a dovedností, abyste byl/a velkým přínosem pro začínající firmu. Prostě nemají dostatek času ani dostatek prostředků k tomu, aby Vás dostatečně zapracovali a naučili právě to, co potřebují.

Jeden nebo dva roky po vysoké škole, jakmile získáte klíčové dovednosti v příslušné oblasti vašeho oboru (např. návrh výrobku, odborné znalosti SolidWorks, znalosti procesního inženýrství, FEA, počítačové nebo PLC programování apod.), mohl/a byste být perfektní uchazeč o nové zaměstnání.

Začínajícím firmám také zpočátku chybí hotovost, a když již mají nějaký zisk, tyto finanční prostředky investují obvykle pro krátkodobé potřeby, jako je vývoj procesu, předváděcí zařízení pro laboratoře atd., než pro dlouhodobější základní výzkum. Neočekávejte „velké hračky" a buďte připraveni na to, že se budete muset spokojit se základními verzemi SolidWorks a jiného softwaru. Platy v prvním roce nebo v prvních dvou letech jsou obvykle nižší, než je obvyklé na trhu práce, ale při započtení toho, co můžete získat, je to více než veškeré finanční ústupky, které učiníte v případě, že se firmě začne dařit, a pokud nastane vhodná příležitost k odchodu, kterou můžete využít.

 

To upřednostňuje mladé, ambiciózní inženýry nebo obchodníky, kteří jsou ochotni pracovat dlouhé hodiny, a kteří jsou schopni převzít určité finanční riziko, protože ještě nemají svou rodinu, o kterou by se museli starat, a přesto jsou v situaci, kdy se mohou ještě snadno vzpamatovat, pokud by firma zkrachovala.

Něco mezitím – střední podniky

Střední podniky jsou samozřejmě kombinací obou, ale pravděpodobně mají blíže k vlastnostem velkých firem. Musí mít. Zralé podniky potřebují dobrou organizaci a pevné obchodní systémy. Potřebují personální stabilitu a IP/institucionální znalosti, které jim umožní konkurovat. Každý úspěšný začínající podnik musí nakonec přejímat stále více a více těchto vlastností, protože bez nich není možné dosáhnout růstu.

Pracovní jistota

To, co v současné době chybí celé řadě těchto pracovních příležitostí, je dlouhodobá jistota zachování pracovního místa. Ať již pracujete ve velké firmě nebo v začínajícím podniku, musíte se stále učit novým věcem, neustále obnovovat a rozšiřovat své znalosti a dovednosti a rychle reagovat na nové výzvy. Věci se stále mění, a dokonce i společnosti s nejlepšími záměry mohou zjistit, že vás nakonec nepotřebují, když se rozhodnou vydat novým směrem.

Osobně dávám přednost prostředí začínajících a malých firem, především proto, že mi to umožňuje vidět všechny aspekty podnikání, které mohou mít významný dopad na úspěch či krach společnosti. Mým primárním oborem bylo vždy strojírenství a navrhování/vývoj výrobků, ale také se zabývám marketingem, získáváním finančních prostředků, náborem pracovníků a personálním řízením.

Určitě to není nijak oslnivé. Práce ve firmě často zpočátku vyžaduje „vynášení odpadků, čištění koupelny a vysávání podlahy", ale vždycky jsem se domníval, že je to malá cena oproti tomu, co všechno mi tato práce dává.

A nakonec něco, co opakovaně říkám svým dětem: „Najděte si cestu, jak začít podnikat a pracovat sami na sebe, a to i tehdy, když se zpočátku tomu musíte věnovat jako svému druhému zaměstnání."

zdroj: machinedesign.com
hodnocení

Diskuze