TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jak zjistit vodu v oleji

07.01. 2015by Admin E-konstruktér

Laboratoř, u které si náš podnik nechává dělat analýzu oleje, nám nedávno poslala protokol poukazující na to, že je v našem oleji voda. Jak se v laboratoři určuje voda v oleji?

Problém kontaminace oleje vodou může být zničující. Po kontaminacemi pevnými látkami je voda považována za druhou nejškodlivější formu kontaminace mazacího systému. Voda v oleji může způsobovat problémy, jako je vyšší viskozita, snížená únosnost a znehodnocení aditiv. Možné účinky na strojní zařízení zahrnují korozi kovových povrchů, ucpávání filtrů a kavitaci.

Voda může existovat ve třech stavech: rozpuštěná, emulgovaná a volná.

Rozpuštěná voda se podobá vlhkosti a není ji v oleji vidět.

Emulgovaná je voda tehdy, když je množství rozpuštěné vody větší, než je bod nasycení.

Volná voda se vyskytuje tehdy, když se voda obsažená v oleji viditelně separuje.

Jak tedy laboratoř určí, že máte v oleji vodu? V laboratořích se v současnosti používají hlavní dva typy testů: infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a Karl-Fischerův titrační test. Z těchto dvou metod je FTIR obecně méně nákladná, ale také méně přesná. Při metodě FTIR se používá infračervené světlo, které prochází vzorkem oleje. Koncentrace vody se pak zjišťuje měřením pohlcování světla na různých vlnových délkách spektra. Omezením této zkoušky jsou dolní meze citlivosti na úrovni cca 1 000 ppm (dílů na milion)

Karl-Fischerova titrační zkouška je mnohem přesnější a při správném použití dokáže změřit hodnoty už od 1 ppm vody v oleji. Tato metoda využívá k identifikaci stopových množství vody v daném vzorku dva typy titrace: coulometrickou nebo volumetrickou. Principy obou jsou stejné, pouze u volumetrické se používá titrační roztok. Tato zkušební metoda může být velmi prospěšná, protože umožňuje analyzovat pevné látky, kapaliny i plyny. Mezi nevýhody Karl-Fischerovy titrační zkoušky patří její nákladnost a množství potřebného času při vysokých koncentracích vody.

Při pravidelné analýze oleje by se měl testovat i obsah vody, aby bylo zajištěno dodržování jejích přijatelných úrovní. Správné sledování pomáhá zabránit případným poruchám strojů nebo neplánovaným odstávkám, ke kterým by mohlo v důsledku kontaminace vodou docházet. Účinné měření obsahu vody v oleji je možné zajistit buď vnitropodnikovým testováním ve vlastním zařízení, nebo odesíláním vzorků do laboratoře.

zdroj: machinerylubrication.com

 

OTESTUJTE SVÉ ZNALOSTI!

VIDEO: UMÍTE SI UVÁZAT KRAVATU? :)

BEZPEČNOST STROJŮ ISO 13849-1

hodnocení

Diskuze