TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jak zjistit, jaké mazivo je pro vaši aplikaci nejlepší

30.07. 2017by Admin E-konstruktér

„Jaké jsou typické vlastnosti tukového zahušťovače pro hydroxyl vápenatý-12 nebo hydroxyl-lithiový-12? Jak můžete určit, které mazivo je vhodné pro vaši aplikaci?“

Lithium 12-hydroxystearová kyselina byla hodně považována za vhodnou mastnou kyselinu při výrobě tukových tuků na bázi lithia. Tato mastná kyselina byla rovněž používána v tukových zahušťovadlech na bázi vápníku. Maziva formulovaná s touto kyselinou budou často jemná s máslovou strukturou. Mají také tendenci mít vyšší obsah zahušťovadla o hmotnosti asi 10 až 15 %. Jemná struktura a mnoho dalších výhod odvozených od těchto zahušťovačů je způsobena jejich vláknitou strukturou, která je viditelná pouze pod mikroskopem.

Mazivo 12-hydroxystearát vápníku je jedním z nejběžnějších typů bezvodých maziv na bázi vápníku. Má bod skápnutí kolem 275 až 300 °F s maximální využitelnou teplotou přibližně 230 °F a průměrnými charakteristikami při nízkých teplotách. Při správném složení má mazivo obvykle dobrou odolnost proti oxidaci a vodě, avšak další přísady mohou být nezbytné k ochraně proti korozi. 12-hydroxystearát vápníku je také obecně kompatibilní s mnoha jinými mazivy.

Převážná většina maziv na bázi lithia je formulována pro všestranné použití s 12-hydroxystearátovým mýdlem. Bod skápnutí těchto maziv je vyšší – asi 350-400 °F. Mají rovněž dobrou odolnost vůči vodě, ačkoliv mazivo může změknout a roztéci se, když je přítomno velké množství vody. Maximální použitelná teplota je kolem 250 °F, což je lepší nebo stejné jako u většiny ostatních typů maziv. Na rozdíl od 12-hydroxystearátu vápenatého je lithium-12-hydroxystearát méně kompatibilní s jinými mazivy.

Při pokusu se rozhodnout, které mazivo je nejlepší pro vaši aplikaci, zhodnoťte nejvyšší výkonnostní parametry, které budou mít dopad na aplikaci. Některé z těchto vlastností již byly zmíněny, včetně bodu skápnutí, maximální použitelné teploty, odolnosti proti vodě a odolnosti proti oxidaci. Použitelný teplotní rozsah je obzvláště kritický, když aplikace zaznamená extrémní teploty.

Konzistence maziva bude důležitá v každé aplikaci. Je určena viskozitou základního oleje a koncentrací a typem zahušťovadla. Maziva na bázi lithia mají v průmyslu velmi časté použití (až 70% a více) pro své celkové výkonnostní charakteristiky. Použití jiných typů zahušťovadel, jako například 12-hydroxystearátu vápenatého, bude omezeno na specifické účely, například pro některé typy těsnění, řetězy a válečková ložiska.

Dále je třeba poznamenat, že některá maziva mají zahušťovadla, které jsou směsí lithia a vápníku. Jiná maziva mohou být dokonce vyrobena s 12-hydroxystearátem jako mastnou kyselinou. Stejně jako u jakéhokoliv speciálního mazacího prostředku nebudou tato maziva pravděpodobně určena pro víceúčelové aplikace. Pro konkrétní doporučení aplikace nezapomeňte přidat odkaz na datové technické listy s údaji o výrobku.

zdroj: machinerylubrication.com
hodnocení

Diskuze