TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jak navrhovat bezpečné pneumatické systémy- 2. díl

28.06. 2017by Admin E-konstruktér

Bezpečná konstrukce pneumatického systému stroje začíná jeho připojením k jednotce přípravy vzduchu a pokračuje ve správném párování ventilů s válci. Tento článek shrnuje základy bezpečnostních norem platných pro pneumatické systémy, a popisuje, jak nejlépe navrhovat pneumatické systémy

pro zajištění bezpečného provozu stroje v případě jeho nouzového zastavení nebo ztráty přívodu vzduchu do stroje.

Výběr ventilu a provoz

Při stisknutí tlačítka nouzového zastavení jsou pneumatické elektromagnetické ventily odpojeny od napájení. Pokud je to možné, směrové řídicí ventily by se měly vrátit při výpadku napájení do stavu odsávání, viz Obr. 2. Tímto uspořádáním ventilů se sníží tlak, když se 3 polohový ventil vrátí do střední polohy. Pokud jsou používány ventily s uzavřeným středem, může být zachycený vzduch příčinou bezpečnostního rizika. Takto zachycený vzduch může ve stavu blokování způsobit pohyb, zatímco technik údržby pracuje na uvolnění blokování. To může způsobit přiskřípnutí nebo zachycení pracovníka údržby a způsobit mu zranění. V takových případech byste měli zvážit ruční uvolnění zachyceného vzduchu.

Při použití středových vypouštěcích ventilů během nouzového zastavení nebo při výpadku napájení může ztráta tlaku vzduchu způsobit nekontrolovaný pohyb a tento případný pohyb, který je příčinou poškození stroje, by se měl při návrhu konstrukce vzít v úvahu. Podobně může dojít při vypnutí napájení k pohybu pneumatického zařízení, nebo se zařízení, které je ovládáno pomocí dvoupolohového ventilu, může neočekávaně uvést do pohybu při opětovném natlakování – tyto stavy je třeba také zvážit. Ventil s integrovanou funkcí „soft start" na jednotce přípravy vzduchu pomáhá v těchto situacích zmírnit tlakový náraz vzduchu, ale pohyb v důsledku opětovného natlakování může stále ještě způsobit poškození stroje. Z tohoto důvodu by měl být ventil udržován na místě prostřednictvím bezpečnostního zařízení, jako je pružina, a/nebo použitím vhodného vzájemného blokování.

Ovládání válců a akčních členů

Válce a akční členy, které přidržují nástroje pohybující se ve vertikálním směru, mohou představovat riziko přiskřípnutí pro pracovníka obsluhy, a mohou také způsobit poškození nástroje obráběcího stroje, pokud nástroj při uvolnění tlaku vzduchu vypadne. K omezení nebo odstranění tohoto bezpečnostního rizika během nouzového zastavení nebo při výpadku napájení by mělo být k držení nástroje použito blokovací zařízení jako například řízený zpětný ventil nebo mechanický blokovací mechanismus.

Pojistný ventil s pilotním ovládáním použitý k držení vertikálního obráběcího nástroje na místě zachytí vzduch, který je vždy bezpečnostním rizikem. Zpětný ventil musí tedy obsahovat manuální pojistné zařízení pro vyčerpání akumulovaného vzduchu za účelem údržby. Je důležité jasně zdokumentovat a upozornit na tyto zvláštní případy v návodu k obsluze a na varovných štítcích stroje.

Aby bylo zajištěno bezpečné řízení rychlosti pohybu válce nebo akčního členu, měla by být tato zařízení doplněna ovládacími prvky pro řízení průtoku, pokud je zdvih větší než dva palce. Tyto ovládací prvky řízení průtoku by měly být vybaveny měřicím přístrojem. K tlumení nárazu na konci zdvihu by se měly použít nastavitelné polštáře, nebo dokonce externí tlumiče. Tyto polštáře mohou pomoci snížit riziko poškození válce a tlumením se může snížit hluk na bezpečnou úroveň.

Výběr a aplikace pružných hadic

Často jsou přehlížena nebezpečí pro personál, ke kterým dochází při selhání pneumatického potrubí, viz Obr. 3. Rychlý, šlehající pohyb prasklé tlakové trubky může způsobit vážné zranění, zejména oka. Dobré integrační techniky mohou pomoci toto riziko eliminovat. Případný pohyb pružných hadic by měl být omezen nebo probíhat v uzavřeném prostoru. Tam, kde je to vhodné, použijte lepené trubky, nebo svažte a spojte trubky dohromady do jednoho svazku. V případě potřeby přidejte ke snížení rizika ochranný kryt.

Při navrhování a instalaci pneumatických komponentů na stroji existuje mnoho norem, které je nutno vzít v úvahu. Příprava vzduchu, ventily a válce hrají klíčovou roli v bezpečném pneumatickém řízení. Výsledkem správné konstrukce a použití těchto a dalších komponentů pneumatického systému spolu s dodržováním základních požadavků na pneumatické konstrukce bude bezpečnější stroj.

zdroj: pneumatictips.com
PŘEDCHOZÍ DÍL

hodnocení

Diskuze