TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Jak maximalizovat schopnost retence pružných kolíků

27.07. 2014by Admin E-konstruktér

Pružné kolíky mají široké možnosti využití: slouží jako závěsné čepy a otočné osy závěsů, používají se k vyrovnávání součástek do osy nebo zkrátka jednoduše spojují jednu součástku s jinou.

Pružné kolíky se vyrábějí srolováním kovového pásku do válcovitého tvaru, který je poddajný působení radiální komprese a přitom má stále tendenci držet svůj tvar. Při správné montáži mohou pružné kolíky sloužit jako robustní spoje s mimořádně dobrou retencí.

pružné kolíky

Existují dva druhy pružných kolíků: spirálové kolíky (nalevo) a kolíky s mezerou (napravo).

Při montáži se pružné kolíky stlačují tak, aby se vešly do hostitelského otvoru, který je menší a kolíky se v něm následně rozpínají a tlačí na stěny otvoru směrem ven. Retence je zajištěna stlačením a výsledným třením mezi kolíkem a stěnami otvoru. Z toho důvodu je rozhodující, jaká je povrchová plocha, na které dochází ke kontaktu kolíku se stěnami otvoru.

Zvýšením radiálního napětí a/nebo plochy, na které dochází ke kontaktu, lze pak retenci optimalizovat. Větší a těžší kolíky se vyznačují sníženou pružností, v důsledku čeho je pak jejich zatížení, resp. radiální napětí vyšší. Spirálové kolíky jsou však výjimkou, jelikož jsou dostupné v různých provedeních (pro lehké, střední a vysoké zatížení) a pro stejně široké otvory tak mohou poskytovat širší rozsah tuhosti a pružnosti.  

pružný kolík

Na obrázku na levé straně lze vidět, jak si vyčnívající část kolíku udržuje průměr širší než jaký je průměr otvoru, když je kolík zasunut z méně než 60 % jeho délky. Napravo pak vidíme, že vyčnívající část kolíku má zhruba stejně velký průměr jako je průměr otvoru.

Mezi třením/retencí a délce zasunuté části pružného kolíku existuje lineární závislost. Použitím delšího kolíku a

tedy zvýšením plochy kontaktu mezi kolíkem a stěnami otvoru získáme vyšší retenci. Vzhledem k tomu, že z důvodu zkosení neexistuje na jeho samém konci žádná retence, musí být při výpočtu potřebné délky vzata v potaz také délka tohoto zkosení. Zkosení kolíku se nesmí nikdy nacházet ve střižné rovině mezi dvěma spárovanými otvory, protože může dojít k převodu tangenciální síly v sílu axiální a důsledkem toho může být, že bude kolík „chodit " nebo se pohybovat pryč od střižné roviny, dokud nebude tato síla neutralizována. Abychom se vyhnuli tomuto scénáři, doporučuje se, aby se konec kolíku střižné rovině vyhýbal alespoň o jeden průměr kolíku nebo více . Tento stav může být také dán tím, že jsou zkosené stěny otvoru, které obdobně také převádějí tangenciální sílu do pohybu směrem ven. Je tedy doporučováno, aby nebyly používány zkosené otvory a pokud není zbytí, nemělo by jejich zkosení překročit 1 stupeň.

střižný kolík

Zkosení kolíku nesmí být ve střižné rovině. V tomto případě se bude kolík pohybovat uvedeným směrem, dokud se zkosení nedostane mimo střižnou rovinu.

Pružné kolíky se po uvolnění ze sevření budou znovu vracet do svého „přednastaveného" průměru. Tam, kde jsou kolíky využívány k zarovnání součástek, by mělo být do zaváděcího otvoru zavedeno 60 % délky pružného kolíku, aby byla trvale fixována jeho pozice a byl zajištěn patřičný průměr jeho vyčnívající části. Při využívání kolíků jako pantů s lehce točným uložením by měl kolík zůstat ve vnější části za předpokladu, že je jeho šířka v těchto místech větší nebo rovna 1,5násobku jeho průměru. Pokud nebude tato podmínka dodržena, mělo by být obezřetně uváženo, zda pružný kolík v takové situaci skutečně použít. U třecích závěsů musejí být veškeré jejich součásti přizpůsobeny příslušným otvorům tak, aby každá součástka, nehledě na počet dílů jednotlivého závěsu, v maximální možné míře přispěla k žádoucímu působení pružného kolíku.

 zdroj: designworldonline.com

POCHOPENÍ ÚNAVOVÉHO LOMU

SMART MACHINES - CHYTRÉ STROJE?

JAK SNÍŽIT TŘENÍ MEZI PLOCHAMI

hodnocení

Diskuze

10:43 13.05. 2016 Jiří Beneš Existuje nějaký jiný způsob pro vytažení kolíků ze slepého spoje, než odvrtáním? Polámu vždycky spoustu vidiáků, takže se mě to zdá málo efektivní... Nebo jak správně odvrtávat? Děkuji za odpověď. Beneš Jiří