TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Hydraulika: odstraňování závad - poruchy válců

10.09. 2013by Admin E-konstruktér

Hydraulický válec se může porouchat z mnoha důvodů. Tento článek by Vám měl pomoci k analýze příčin poruch a jejich odstranění.


 Projev poruchy

 Možné příčiny

 Opatření

 Poškrábaná pístnice válce

Kontaminace oleje nečistotami
Nečistoty v ložisku pístnice
Poškozené ložisko pístnice

Vypláchnout celý systém
Zkontrolovat všechny filtry
Zkontrolovat ložisko pístnice

 Poškrábaná trubka válce (vnitřní povrch)

Nečistoty v oleji
Poškozené ložisko pístu

Vypláchnout celý systém
Zkontrolovat všechny filtry
Zkontrolovat ložisko pístu

 Ohnutá pístní tyč

Nadměrné zatížení pístnice vzpěrem - pevnostní výpočet vzpěru
Vnější úder do pístnice
Poddimenzovaný průměr pístnice

Zkontrolovat provozní parametry
Použít válec s větším průměrem pístnice

 Prasklé svary mezi čelem a tělem válce

Rázové zatížení
Původní svary jsou vadné

Zkontrolovat provozní parametry
Převařit

 Poškozené oko pístnice

Rázové zatížení
Poddimenzované oko
Zatížení válce je větší než povolené

Zkontrolovat provozní parametry
Použít větší ložisko - s větší únosností
Použít ložisko s větším vnitřním průměrem

 Pístní tyč opotřebovaná na 1 straně

Nedostatečné uložení pístníce - ložisko
Nadměrné radiální zatížení pístnice

Zvětšit ložisko pístnice
Změnit zatížení pístnice

 Těsnění pístnice je vytlačené ven

Zvýšený tlak ve válci
Poškozené závity
Deformovaná trubka válce

Zkontrolovat tlak ve válci
Zkontrolovat závity
Zkontrolovat ovalitu trubky válce

 Únik oleje kolem pístnice

Poškozený O-kroužek
Poškozené těsnění pístnice

Zkontrolovat vůle pístnice
Zkontrolovat O kroužek

 Důlky na pístnici

Koroze

Použít nerez materiál na pístnici
Zabránit přístupu vody k pístnici

Zkorodovaný vnitřní povrch válce

Voda v oleji

Vyměnit olej
Zabránit kontaminaci oleje vodou

Únik oleje těsněním

Použité nevhodné těsnění (materiál)
Drážky pro těsnění jsou zkorodované nebo poškozené
Vzduch v oleji
Nečistoty v oleji
Těsnění je nesprávně nasazené
Použité těsnění má nesprávnou velikost

Zkontrolujte kompatibilitu těsnění a provozních podmínek
Zkontrolujte drážky pro těsnění
Zkontrolujte odvzdušnění válce
Zkontrolujte čistotu oleje
Zkontrolujte všechny povrchy válce, které se pohybují

Válec je příliš horký

Vnitřní průsaky

Zkontrolujte vnitřní tlaky ve válci pomocí bypassu
Demontujte válec a zkontrolujte těsnění pístu a vnitní povrch válce

Chvění pístnice na konci zdvihu

Opotřebení ložisek
Nesprávné uložení ucpávky vůči pístnici

Demontujte válec a zkontrolujte ložiska
Zkontrolujte ucpávky válce

Pístnice se nevysouvá/nezasouvá

Vnitřní průsak ve válci
Blokované přívody

Demontujte válec a zkontrolujte těsnění pístu
Zkontrolujte přívody do válce a hadice (trubky)
Zkontrolujte funkci ventilu

"slip stick" efekt = cukání pístnice, chvění pístnice

Nedostatečné mazání ucpávky nebo těsnění

Drsný povrch pístnice nebo válce
Nedostatečný tlak oleje
Přisávání vzduchu do válce
Příliš těsné těsnění

Ztráta síly válce

Vnitřní průsak ve válci
Porucha čerpadla
Chybné nastavení ventilu/ špatný typ ventilu

Demontujte válec a zkontrolujte těsnění pístu
Zkontrolujte čerpadlo a ventily

Zdroj: www.cylinder.co.uk
hodnocení

Diskuze