TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Detekce prasklin a brusných popálenin pomocí vířivých proudů

10.07. 2017by Admin E-konstruktér

Zkoušení vířivými proudy je v normě EN12084 popsána jako nedestruktivní bezkontaktní metoda, která nevyžaduje žádné vazební médium.

Použití

Použití najde nejčastěji v automobilovém průmyslu, kde je kladen vysoký nárok kvalitu. Bezpečnostní prvky musí být 100% kontrolovány na nepřítomnost povrchových prasklin, které mohou být v materiálu přítomny a např. obráběním vyústí na povrch, nebo dochází k jejich vzniku po tepelném zpracování.

Vířivé proudy ibg navíc dokáží detekovat tzv. brusné popáleniny. Brusné popáleniny jsou dle normy ISO 14104 popsány jako lokální přehřátí povrchu. Nárazové teplo během brousícího procesu má za následek lokální žíhání nebo, pokud je teplo větší, až překalení povrchu. Díky moderní technologii ibg PMTF (Preventive Multi Filter Test) detekce začíná již na úrovni změny zbytkového napětí nebo začátku žíhání v mikrostruktuře.

Zkoušení

Díky moderní technologii ibg PMFT je nastavení a obsluha kontrolního přístroje snadná a probíhá ve třech krocích.

Nastavení- v základním nastavení je jedná nosná frekvence a až 30 pásových filtrů. Pro jednotlivé pásové filtry se na základě dobrých dílů vytvoří toleranční pole, které se dá dále rozšířit pomocí tzv. faktoru tolerančního pole. Dále je zde také správce typových dílců.

Nahrání referenčních dat - ke zvolenému typovému dílu jsou nebo se musí vytvořit tzv. Referenční data. Technologie PMFT se nastavuje pouze pomocí dobrých dílů. Po zahájení cyklu pro nahrávání referenčních dat, mechanika provede stejný úkon na dobrém kusu, jako kdyby již probíhalo zkoušení. Přístroj se naučí signál dobrého povrchu pro všechny pásové filtry. Následně již může začít samotné zkoušení.

Samotné zkoušení - po kontrole a potvrzení tolerančního pole se přichází k samotnému zkoušení, kdy operátor či jiný manipulátor vkládá díly do rotačního zařízení a sonda objíždí kontrolovaný povrch

Kontrolu povrchu zabezpečíte 3 různými možnostmi:

1. tužková sonda, díl rotuje a sonda kopíruje povrch (kuželíky, náboje kola)

2. rotační hlava na vnitřní rozměry, díl je statický a veškerý pohyb zabezpečuje rotační hlava (hlavy válců, vložky válců)

3. rotační hlava pro vnější povrchy, díl prochází rotační hlavou a rotační hlava rotuje kolem zkoušeného dílce (pístní tyče)

 

Rychlost zkoušení je dána rychlostí rotace a posuvu.

Vzdálenost sondy od povrchu je standartně stanovena na 0,7 mm. Čím je sonda dál od povrchu, tím ztrácí citlivost, maximálním přiblížením naopak zvyšujete mimo síly signálu i hladinu základního šumu způsobeného samotným materiálem, drsností povrchu a excentricitou dílu.

Orientace povrchových vad je dalším z faktorů ovlivňující signál. Různě orientace mají jiný tvar signálu a tím detekovatelnost vady. Nová metoda ibg PMFT dokáže detekovat všechny čtyři typy vad (příčné, podélné, bodové i brusné spáleniny), jednou sondou, jedním nastavením a jedním časem cyklu.

Vždy však musíte myslet na to, že vířivé proudy jsou pouze porovnávací metodou, kde výsledkem je dobrý / špatný kus.

V případě zájmu kontaktujte našeho specialistu na níže uvedeném kontaktu

Jan Buk

tel. +420 736 538 390

email: buk@consenta.cz

www.consenta.cz/ibg

 

hodnocení

Diskuze