TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Deset základních tipů pro revize a údržbu průmyslových převodovek

17.09. 2015by Admin E-konstruktér

Pravidelná revize a údržba má zásadní význam pro prodloužení životnosti průmyslové převodovky. Zároveň ale platí, že demontáž převodovky pro kompletní revizi a případně generální opravu může znamenat dlouhý nežádoucí prostoj a přerušení pracovní směny nebo provozu výrobní linky.

1. Jmenovité parametry převodovky.

Kontrolujte, zda převodovka běží podle specifikací výrobce z hlediska mechanických i teplotních parametrů. Převodovky jsou v mnoha případech používány pro aplikace mimo konstrukční hodnoty a jejich pohon běží s větším než maximálním doporučeným výkonem.

2. Pečlivý úklid.

Zní to triviálně, ale převodovky často pracují ve znečištěném a prašném prostředí. Tomu se do určité míry nelze vyhnout; vliv prostředí na pracovišti je ale důležité minimalizovat. V opačném případě by mohlo dojít ke zvýšení pracovní teploty nebo dokonce znečištění převodovky. Průmyslové převodovky je proto nutno pravidelně čistit od prachu a jiných nečistot.

3. Těsnění hřídelí.

Zkontrolujte, zda přes vstupní nebo výstupní hřídel převodovky neuniká olej. Netěsnost signalizuje poškozené těsnění, které propouští dovnitř prach, nečistoty a vodu z okolního prostředí, nebo případně nedostatečné mazání. Těsnění je nutno neprodleně vyměnit, aby nedošlo ke znečištění vnitřku nebo nedostatečnému mazání převodovky.

4. Odvzdušnění převodovky.

Do převodovky nesmí vnikat voda, prach a nečistoty ani přes odvzdušˇovací otvory. Odvzdušňovací otvory tedy musí být správného typu a tvaru a musí být neustále udržované v čistotě, aby mohla převodovka snadno nasávat vzduch.

5. Mazání.

Při mazání je nutno dodržovat specifikace výrobce převodovky, pokud jde o typ, stupeň kvality a množství maziva. Dále je nutno mazivo pravidelně vyměňovat podle doporučení výrobce.

6. Teplota (přehřívání).

Kontrolujte příznaky přehřívání; patří mezi ně odbarvený nebo opálený vnější nátěr či tmavý olej viditelný průhledítkem. Pravidelně sledujte teplotu převodovky a kontrolujte případně náhlé změny teploty pomocí infračerveného pistolového teploměru.

7. Opotřebení/kontakty převodů.

Demontujte kontrolní kryty a zkontrolujte vnitřní převody; druhou možností je použít endoskop. Hledejte příznaky opotřebení, jako jsou jamky či odlupování materiálu (z povrchu zubů převodů). Dále kontrolujte kontakt mezi ozubením převodů a jejich správné vyrovnání; použijte k tomu pigmentovou pastu, která ukáže opotřebení ložisek a jejich pouzder.

8. Mrtvý chod a vůle hřídele.

Pomocí mikrometrického měřítka kontrolujte, zda se nezvětšuje mrtvý chod v převodech nebo vůle či volný chod vstupní a výstupní hřídele. Zvětšený mrtvý chod může signalizovat opotřebení ozubení, které nemusí být vždy viditelné pouhým okem. Větší vůle či volný pohyb hřídelů pak poukazuje na opotřebení valivých prvků ložisek nebo dokonce opotřebení ložiskových pouzder.

9. Analýza vibrací.

Řada převodovek pracuje v hlučném prostředí, což znamená, že si ne vždy všimneme zvýšené hlučnosti převodovky. Pravidelnou analýzou vibrací vnitřních ložisek a převodů lze ověřit, zda nedochází k významným změnám ve vnitřním stavu převodovky, a zabránit tak neplánovaným výrobním prostojům.

10. Obraťte se na odborníka.

Potřebujete-li při revizi, údržbě či opravě nebo případně výměně převodovky radu nebo jinou podporu, zavolejte odborníka, který vám dá potřebné pokyny a pomůže vám dosáhnout maximální efektivity provozu vašich převodovek. 

zdroj: engineerlive.com
 

PEVNOST A TUHOST – JAKÝ JE MEZI NIMI ROZDÍL?

VÝBĚR VHODNÉHO MATERIÁLU TĚSNĚNÍ PRO NÍZKÉ TEPLOTY

5 KONSTRUKČNÍCH ASPEKTŮ U APLIKACÍ PŘEVODOVÝCH MOTORŮ

hodnocení

Diskuze