TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co jsou pneumatické brzdy a spojky?

29.11. 2015by Admin E-konstruktér

Pneumatické brzdy slouží jako hlavní brzda zajišťující funkci parkovací brzdy a brzdy pro nouzové zastavení v řadě různých aplikací, včetně vlečných lopat, drtičů a lopatových rýpadel v hornictví, vrátků vrtných souprav a námořních navijáků.

Zajišťují rychlé brzdění a krátké brzdné doby nezbytné v mimořádných situacích nebo k zastavení velkých průmyslových strojů kvůli pravidelné údržbě. Namísto hydraulické kapaliny nebo oleje jsou ovládány stlačeným vzduchem. 

Pneumatické spojky nezajišťují brzdicí schopnost, ale pomáhají přenášet krouticí moment mezi motorem a převodovkou. K jejich zapínání a vypínání slouží stlačený vzduch. Regulací tlaku vzduchu aplikovaného na spojku je možné dosáhnout plynulého řízeného snižování rychlosti, a dokonce rychlého zastavení. Kromě toho nabízejí rychlé a bezpečné vypínání.

Pneumatické brzdy jsou rotory čili kotouče připevněné na hnací hřídeli, které při použití brzdy zastavují točivý stroj. Při použití brzdy se pneumaticky uvede do chodu píst, který vyvolá sevření rotorových kotoučů třecími segmenty. Dimenzování pneumatické brzdy závisí na několika faktorech – volba správné brzdy pro danou aplikaci musí zohlednit především požadovaný výkon, brzdnou dobu a celkovou energii.

Bubnové svěrné spojky jsou ovládané pneumaticky a používají se ke spojení a odpojení rotujících hřídelí k přenosu výkonu a pohybu.

Vzduchem ovládané brzdy a spojky nabízejí řadu výhod, například velkou rychlost odezvy a bezpečný provoz. Protože jsou ovládané pneumaticky, a ne hydraulicky, odpadá riziko rozlití nebo úniku kapaliny a požáru. Uniklý nebo rozlitý olej může způsobit nehodu, jejíž likvidace může vyžadovat odstávku v řádu hodin nebo i dní, vytváří nebezpečné pracovní prostředí a vystavuje konečné uživatele hrozbě vysokých pokut za poškození životního prostředí.

Na rozdíl od elektrických alternativ, jako jsou pohony s proměnným kmitočtem a jiné střídavé motory, mohou pneumatické brzdy zajistit nejen zastavení pohybu, ale také manuální ovládání v případě výpadku napájení. Elektrická zařízení jsou proto obvykle složitější a mohou vyžadovat nějaký druh bezpečnostní brzdy ke zpomalení nebo zastavení pohybu v případě výpadku napájení.

K řešení potřeb složitějších strojů mohou novější brzdy a spojky zahrnovat snímací a monitorovací technologie, díky kterým má zařízení lepší odezvu a může poskytovat zpětnou vazbu nebo varovat před problémy. Mezi řešení, která jsou dnes na trhu, patří brzdy a spojky se zabudovanými teplotními senzory nebo detekcí prokluzu.

zdroj: pneumatictips.com

hodnocení

Diskuze