TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co je vzduch třídy 0?

30.09. 2018by Admin E-konstruktér

Mezinárodní norma ISO 8573-1 (2010) "Stlačený vzduch – Znečištění a třídy čistoty“, poskytuje klasifikační systém hlavních kontaminantů v systémech tlakového vzduchu.

Mezinárodní norma ISO 8573-1 (2010) "Stlačený vzduch – Znečištění a třídy čistoty", poskytuje klasifikační systém hlavních kontaminantů v systémech tlakového vzduchu. Norma specifikuje řadu tříd čistoty stlačeného vzduchu s ohledem na jednotlivé částice, vodu a olej, a to nezávisle na umístění v systému tlakového vzduchu, ve kterém se vzduch měří. Kromě toho identifikuje plynné a mikrobiologické kontaminující látky v systému.

Tato norma vymezuje osm tříd čistoty pro kontaminaci pevných látek, a to od třídy 0 (nejméně kontaminované) do třídy 7, a třídy X pro vzorky vzduchu, které překračují hmotnostní koncentraci částic 10 mg/m3. Podobně tato norma specifikuje třídy čistoty s ohledem na vodu a olej. Další části normy ISO 8573 podrobně popisují metody skutečného měření těchto kontaminujících látek.

Třída 1 je druhá nejpřísnější ("nejčistší") část. Určuje maximální počet částic na jeden metr krychlový jako například:

• ≤ 20 000 částic o velikosti 0,1 až 0,5 µm.

• ≤ 400 částic o velikosti 0,5 až 1,0 µm.

• ≤ 10 částic o velikosti 1,0 až 5,0 µm. Také specifikuje:

• Tlakový rosný bod ≤ 70 °C a žádný povolený obsah kapalné vody.

• Koncentraci celkového obsahu oleje (kapalný, aerosol a pára) ≤0, 01 mg/m3.

Třída 0, na rozdíl od empirických údajů jiných tříd, je jednoduše klasifikována "Jak je specifikováno uživatelem nebo dodavatelem zařízení a je přísnější než třída 1." Třída 0 tedy vyžaduje, aby uživatel i výrobce zařízení splňovali úroveň kontaminace jako součást písemné specifikace, a specifikace by měla odpovídat směrnicím a měřicím schopnostem zkušebního zařízení a zkušebním metodám definovaným v normě ISO 8573, Část 2 až 9.

Třída 0 však neznamená nulovou kontaminaci.

Řada výrobců kompresorů tvrdí, že vzduch dodávaný z jejich bezolejových kompresorů vyhovuje normám třídy 0. Uživatelé by si však měli uvědomit, že kompresor třídy 0 stále vyžaduje filtraci a úpravu vzduchu před a za kompresorem v závislosti na provozních podmínkách a stavu přiváděného vzduchu. Například systém nainstalovaný v kontaminovaném prostředí průmyslového podniku s obsahem olejových aerosolů a par ve vzduchu, by mohl projít kompresorem a zneplatnit klasifikaci třídy 0. Proto je vždy správnou praxí podle potřeby instalovat filtry pevných částic, koalescenční filtry, adsorpční a kondenzační sušičky.

Dodavatelé nabízejí širokou řadu bezolejových kompresorů, včetně pístových, rotačních šroubových a šnekových typů, které uživatelům umožňují splnit podmínky třídy 0. Kupní cena bezolejového kompresoru může být až o 40 až 50 % vyšší než cena ekvivalentního olejem mazaného kompresoru a zařízení mohou vyžadovat častější údržbu, aby bylo možné vyměnit součásti jako například teflonové těsnění. A co se týče životnosti, jejich životnost je nižší než u olejem mazaných kompresorů, protože vnitřní mazací povlaky časem degradují a opotřebovávají se.

Výrobci bezolejových kompresorů s tím nesouhlasí a mají své argumenty jako například, že pokud jde o celkové náklady na vlastnictví, v dlouhodobém horizontu bezolejová technologie ve skutečností stojí méně, protože eliminuje nákladné výměny filtrů, spotřebovává méně energie tím, že překonává tlakové ztráty ve filtrech, a neexistují žádné náklady na zpracování olejového kondenzátu.

Snad největším přínosem, pokud jde o náklady, je to, že systémy ISO 8573-1 (2010) třídy 0 odstraňují rizika. Používají se v příslušných instalacích, pomáhají minimalizovat rizika ohrožení nebo poškození výrobků, drahých provozních prostojů a poškození reputace společnosti – a to vše by mohlo znamenat mnohem více než kupní cena kompresoru.

Proto ve farmaceutickém, potravinářském a nápojovém průmyslu, v elektronických, textilních a dalších kritických průmyslových odvětvích, kde i stopové množství oleje by mohlo poškodit výrobky a potenciálně poškodit spotřebitele, se uživatelé často rozhodují pro systémy třídy 0.

Například v provozech potravinářského a nápojového průmyslu se ultračistý stlačený vzduch běžně používá k třídění, vysouvání, míchání, huštění a balení výrobků. Používá se pro přepravu sušeného mléka nebo kakaového prášku potrubím. A stlačený vzduch je potřeba k čištění lahví, balení a formování před naplněním. Ve fermentačních procesech je stlačený vzduch čerpán do kapalin při výrobě potravinářských přísad jako například kyseliny citronové a výrobků jako například jogurtu. A stlačený vzduch se používá k ochlazení pečiva po vyndání z trouby.

Ve všech těchto případech může dokonce i minimální procento oleje změnit chuť a vůni potravinářských výrobků nebo poškodit finální výrobek a vést ke špatné kvalitě, odmítnutí a výrobním ztrátám.

Podobně lékařské prostředí vyžaduje použití bezpečného a bezolejového vzduchu a vakua v nemocnicích, zubních ordinacích a veterinárních laboratořích od tlakového vzduchu pro přístroje používaných na chirurgickém oddělení až po dýchací přístroje. Textilní aplikace vyžadují vzduch bez obsahu oleje, aby se zabránilo kontaminaci výrobků v procesech, jako například tkaní, předení, texturování, navíjení a barvení. A výrobní linky výrobců automobilů vyžadují v lakovnách nejvyšší kvalitu stlačeného vzduchu k zajištění bezvadné povrchové úpravy.

Kompresory třídy 0 v těchto aplikacích dodávají vzduch s vysokou čistotou, který pomáhá předcházet nákladným odstávkám ve výrobě a ohrožení kvality výrobků. Bezolejové systémy také pomáhají chránit životní prostředí a zajistit, aby uživatelé dodržovali různé průmyslové normy a mezinárodní předpisy.

zdroj: pneumatictips.com

hodnocení

Diskuze