TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Co je to Pivní (Beerův) zákon?

10.06. 2018by Admin E-konstruktér

Ne. Nemá nic společného s tím, kolik piva vypijete a jak velké máte pivní břicho.

Beerův zákon (nebo Lambertův-Beerův zákon), který je pojmenován po německém matematikovi a chemikovi Augustu Beerovi, se zabývá lineárním vztahem mezi absorbancí a koncentrací rozpuštěné látky v roztoku a obvykle se vyjadřuje jako:

A = a(λ) * b * c

Kde:

A je absorbance

a je absorptivita a také uváděna jako ε a nazývaná extinkční koeficient

b je délka dráhy v roztoku v centimetrech, alternativně také zvaná jako l

c je koncentrace roztoku,

Poznámka: a nebo ε závisí na povaze chemické látky a vlnové délce použitého světla. Symbol λ se často vynechává, když hodnota pro ε je pro konkrétní vlnovou délku.

Při nízkých až středních koncentracích absorpčních druhů se většina látek řídí Beerovým zákonem. U vysoce koncentrovaných vzorků však tento zákon nemusí tak velmi dobře platit kvůli účinkům nasycení, změnám indexu lomu a jiným účinkům.

Moderní absorpční spektrofotometr využívá Beerův zákon k měření podílu dopadajícího světla přenášeného roztokem. Obvykle zobrazuje údajejako propustnost, % propustnost nebo absorbance. Vzhledem k tomu, Beerův zákon je přímým vztahem mezi absorbancí a koncentrací, absorbance je užitečnější režim spektra než propustnost. Neznámou koncentraci zkušebního vzorku lze určit měřením množství světla, které vzorek absorbuje a použitím Beerova zákona. Společná metoda práce s Beerovým zákonem zahrnuje grafickou metodiku.

Kromě výzkumu se spektrofotometry používají také ve výrobních procesech.


zdroj: designworldonline.com
hodnocení

Diskuze