TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

CENA ZA VÝZKUM UDĚLOVANÁ SPOLEČNOSTÍ ABB

24.09. 2015by Admin E-konstruktér

NA POČEST HUBERTA VON GRÜNBERGA

ÚČEL

Cenu za výzkum uděluje společnost ABB na počest Huberta von Grünberga a jeho působení coby předsedy představenstva ABB scílem podporovat výzkum světové třídy v hlavních oborech podnikání ABB, tj. elektroenergetice a automatizaci a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře. Cena je udělována za mimořádný výzkumný počin v rámci doktorandského studia, především za práci založenou na tvůrčím využití softwaru, elektroniky a nových materiálů, směřující k novým, významným výsledkům v oboru. Kandidátem na udělení ceny může být každý absolvent doktorandského studia (Ph.D.) z univerzit, které se zaměřují na obor elektroenergetiky anebo automatizace v daných odvětvích. Cena bude poprvé udělena v roce 2016 a poté vždy v intervalu tří let. Cena byla založena na památku Huberta von Grünberga, který působil jako předseda představenstva společnosti ABB v letech 2007 až 2015.

CENA

Cena vpodobě osobního výzkumného grantu ve výši 300000 USD bude udělena za nejlepší doktorandskou práci v oboru elektroenergetiky a automatizace a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře a bude využita na realizaci výzkumu oceněného absolventa doktorského studia. Uznání bude předáno studentovi doktorského studia i jeho vedoucímu.

PŘEDPOKLADY

O udělení ceny se může ucházet každý student či studentka z instituce splňující stanovené požadavky, který/která dokončil doktorské studium v období tří let před rokem udělení ceny (tj. v letech 2013 až 2015 pro cenu udělovanou v roce 2016).

VÝBĚR A POSUZOVÁNÍ PRACÍ

Primární výběr provádí odborná komise složená z výzkumných spolupracovníků společnosti ABB, která vybere 20 nejzajímavějších účastnických prací. V rámci druhého kola budou kvalifikované práce posouzeny odbornou porotou, v němž budou zastoupeni pracovníci Švýcarské technické univerzity (ETH) z Curychu, pracovníci Massachussets Institute of Technology (MIT), členové univerzity Tsinghua z Pekingu a členové Imperial College z Londýna, Dr. Hubertus von Grünberg a technický ředitel ABB. Rozhodnutí těchto rozhodčích je konečné. Přestože má cena být udělována každý třetí rok, odborná porota může rozhodnout o jejím neudělení v případě, že žádná z předložených prací nebude realizována na dostatečně vysoké odborné úrovni. Mezi kritéria, která budou porotci posuzovat, se řadí tyto otázky:

Obsahuje předkládaná disertační práce významný podíl nové, samostatné práce?

Je autor v dostatečné míře obeznámen s nejnovějšími poznatky a výzkumnými pracemi realizovanými v jeho oboru studia?

Je práce technicky správná a přesná?

Prokazuje autor práce myšlenkovou bohatost a názornost, pokud jde o prezentaci obsahu, výběr ilustrací, použití příkladů a podobných prostředků?

Je práce realizována na dostatečně vysoké úrovni z hlediska kvality a názornosti?

Je písemné doporučení ze strany vedoucího práce v dostatečné míře zaměřeno na realizovaný výzkum?

Je kvalita předkládané doktorské práce na dostatečně vysoké úrovni?

PŘEDÁNÍ CENY

Cena za výzkum společnosti ABB udělovaná na počest Huberta von Grünberga bude předávána jednou za tři roky v hlavním sídle ABB ve švýcarském Curychu. Jméno držitele ocenění bude oznámeno prostřednictvím tiskové zprávy, která bude zveřejněna také na internetových stránkách společnosti ABB. Držitel ocenění bude vyzván k prezentaci své práce před členy výzkumné komunity společnosti ABB v jedné či více zemích a dále dostane příležitost k publikaci ve firemním technickém časopise, ABB Review.

POŽADAVKY

Bližší informace jsou k dispozici na adrese www.new.abb.com/hvg-award.

hodnocení

Diskuze