TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

Časté chyby při specifikaci napájecích zdrojů a multimetrů

24.09. 2013by Admin E-konstruktér

Bohužel i strojaři musí občas, a stále častěji, zabrousit do elektronických systémů :) Zde je několik tipů jak specifikovat vhodné prvky pro Vaše aplikace.

 V případě zdrojů napětí a digitálních multimetrů bývá při výběru vhodného produktu nejčastější chybou neorganizovaný přístup. Ano, parametry jako je přesnost, rozlišení a citlivost hrají při výběru takovýchto výrobků klíčovou úlohu, ovšem další aspekty jako je rychlost snímání, zvláštní funkce a funkce zvyšující produktivitu je také zapotřebí vzít v potaz, zejména pokud plánujete využívat zařízení pro testování produkce. Jsou zde také další vlastnosti, které pomáhají vypořádat se např. s problémy způsobenými vnějším hlukem, které by jinak snižovaly přesnost a citlivost přístroje. Hlavní faktory, na které byste měli při výběru dbát, jsou proměnné týkající se měření, jeho rozsahu, přesnosti, rozlišení, citlivosti, rychlosti, filtrů, omezení testovacího proudu při měření odporu, dvouvodičové vs. čtyřvodičové měření, spouštění, počet kanálů pro měření a v neposlední řadě náklady.  

Jak předejít chybám při specifikaci multimetru?

digitální multimetr  Při výběru nejvhodnějšího digitálního multimetru pro konkrétní využití je zapotřebí provést důkladnou analýzu jak zkoušeného přístroje, tak testovacího prostředí. Zodpovězení těchto deseti otázek vám usnadní výběr multimetru:

 


 1. Jaké signály jsou testovány/měřeny?

 2. Jaký je rozsah očekávaných hodnot signálu?

 3. Jaké máte požadavky na přesnost, rozlišení a citlivost?

 4. Jaké zvláštní charakteristiky zkoušeného přístroje je zapotřebí vzít v potaz?

 5. Jaké jsou problémy týkající se hardwarového a softwarového rozhraní?

 6. Jaké jsou zdroje hluku?

 7. Jaké jsou požadavky na kapacitu ?

 8. Kolik přístrojů plánujete testovat?

 9. Uvítali byste některé doplňkové vlastnosti multimetru?

 10. Nakolik je řešení finančně efektivní?

Při výběru a používání zdrojů napětí dochází nejčastěji k těmto chybám:

DC napájecí zdroj

 1. Nevyužívání (nebo nezvolení si při výběru) dálkového snímání a nevyužití požadovaného elektrického napětí na břemeno z důvodu poklesu jeho hodnot v kontrolních vodičích.

 2. Nezvolení si (nebo nevyužívání) vícekanálového zdroje napětí se všemi kanály izolovanými při testování opticky izolovaných obvodů nebo transformátorových izolovaných obvodů.

 3. Nevyčkání dostatečně dlouhou dobu, dokud se zdroj napětí po skokových změnách napětí před měřením opět nestabilizuje (uživatelská chyba).

 4. Nepoužívání zdroje napětí s dostatečnými rozlišením a přesností pro měření zatěžovacího proudu (uživatelská chyba a chyba při výběru).

 5. Přecenění nebo podcenění celkových požadavků na zdroj napětí. Je zapotřebí vzít v potaz pohotovostní režim (standby), ustálený stav a nejvyšší stupeň zatížení.

 6. Nedostatečné uvážení podmínek pracovního prostředí jako je prašnost, vlhkost, nadmořská výška, teplota prostředí, atd.

 7. Nedostatečný čas věnovaný výběru vhodného zdroje napětí. Jedná se o častý problém , jelikož mnoho konstruktérů začne o zdroji napětí uvažovat až v samém závěru projektu.

 8. Nákup levného napájecího zdroj s vyhlídkou ušetření finančních zdrojů. Vždy dostanete to, za co si zaplatíte a levné napájecí zdroje zpravidla selhávají mnohem častěji než kvalitní (ale také dražší). Ztráty způsobené výpadkem napájení mnohonásobně převyšují prvotní „úspory" z levně nakoupeného napájecího zdroje.

zdroj: designworldonline.com

hodnocení

Diskuze