TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

7 obecných aplikací pro coboty

05.02. 2018by Admin E-konstruktér

Spolupracující roboti byli v roce 2017 na vzestupu a již začínají dominovat na trhu s roboty.

V roce 2017 spolupracující roboti (coboti) začali ovládat trhy s roboty. Podle společnosti BIS Research se do roku 2021 očekává, že trh se spolupracujícími roboty bude činit přibližně 2 miliardy dolarů a 150 000 kusů. Několik průmyslových odvětví pohlíží na coboty jako způsob, jak si představit novou budoucnost automatizace.

Coboti excelují, protože mohou fungovat v pracovních činnostech, které dříve zaujímaly pouze jejich lidské protějšky. Jsou navrženi tak, aby obsahovali bezpečnostní prvky, jako je silová zpětná vazba a detekce kolize, takže jsou bezpečné, když pracují v těsné blízkosti operátorů. Společnost Universal Robots je jedním z vůdců na trhu s coboty. Nedávná bílá kniha společnosti uvedla sedm nejčastějších způsobů použití cobotů.

Manuální „Pick and Place" systém

Manuální „Pick and Place" systém je jedním z nejobvyklejších úkolů, které v současné době vykonávají lidští pracovníci. Světská povaha úkolu může často vést k chybám, zatímco opakované fyzické pohyby mohou vést k přílišné námaze nebo zranění. Aplikace „Pick and place" („Vyber a umísti") jsou pro začínající uživatele cobotu dobrým začátkem. Úkolem systému „Pick and Place" je každý úkol, ve kterém je obrobek zvednut a přemístěn na jiné místo. To by mohlo znamenat funkci balení nebo třídicí funkci ze zásobníku nebo dopravníku; tento druhý případ často vyžaduje pokročilé kamerové systémy. Funkce „Pick and Place" vyžaduje obvykle koncové efektory, které dovedou objekt uchopit. Mohlo by to být buď chapadlo nebo vakuový přísavkový efektor.

Pick and Place aplikace (zdroj JLS Automation)

Obsluha stroje

Obsluha stroje vyžaduje, aby člověk stál dlouhé hodiny před CNC strojem, vstřikovacím lisem nebo jiným podobným zařízením a věnoval se potřebám při jeho obsluze. Může to být výměna nástrojů nebo výměna materiálu. Proces je zdlouhavý a únavný pro lidského operátora. Nejen, že coboti osvobodí lidského operátora, ale jediný cobot může obsluhovat i více strojů, což vede ke zvýšení produktivity. Tento typ použití cobota může vyžadovat, aby cobot měl hardware se vstupním a výstupním (I/O) rozhraním specifickým pro daný stroj. I/O hardware indikuje robotovi další cyklus nebo kdy je třeba doplnit materiál.

Balení a paletizace

Proces vyskladňování a umisťování zahrnuje také balení a paletizaci výrobků. Výrobky před opuštěním tovární haly musí být řádně připraveny k odeslání. To může zahrnovat balení do smršťovacích fólií; montáž a nakládání krabic; a seskupování krabic nebo jejich umísťování na paletu pro expedici. Tyto úkoly se opakují a představují malá užitečná zatížení, což je ideální pro coboty. Rychlý přechod od jednoho produktu k jinému je zásadní pro každou firmu, která provozuje střídání výroby ve vysokých a nízkých objemech. Pro tuto aplikaci je potřebné sledování dopravníku pro synchronizaci robotického pohybu s dopravníkem. Pro výrobky s nerovnoměrným tvarem může být zapotřebí také vizuální (kamerový) systém.


Procesní úlohy

Procesní úloha je každá úloha, která vyžaduje nástroj k interakci s obrobkem. Běžnými příklady je proces lepení, dávkování nebo svařování. Každá z těchto procesních úloh vyžaduje, aby se nástroj opakovaně pohyboval po stále stejné pevně určené dráze. Tyto procesní úlohy představují dost značnou dobu k zaškolení nových zaměstnanců, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Pomocí cobotů lze programování provádět na jedné jednotce a zkopírovat na jiné. Cobot také řeší problém s tím, že pracovník provádí přesné a opakované pohyby. Tradiční systémy svařovacích robotů například vyžadují znalosti v oblasti programování robotů a technik svařování.

Výhodou mnoha cobotových systémů je snadnost programování, a to buď pomocí metod záznamu místa a polohy, nebo tradičního programování CAD/CAM, usnadněním robotického programování a umožněním každému, kdo má zkušenosti se svařováním, aby cobot naprogramoval. Rozhraní Polyscope pomáhá udržovat konstantní TCP rychlost. To zaručuje, že robot ukládá materiál konstantní rychlostí. Koncové efektory jsou v těchto případech jedinečné, protože potřebují držet svařovací hořák, tmel, lepidlo nebo pájecí pastu.

Dokončovací úkoly

Dokončovací úkoly prováděné lidskými operátory vyžadují ruční nástroj a velké množství síly. Vibrace z nástroje mohou způsobit operátorovi zranění. Cobot dovede vyvinout potřebnou sílu, opakování a přesnost potřebnou pro dokončovací práce. Tyto dokončovací práce zahrnují leštění, broušení a odstraňování otřepů. Robot může být zaučen manuálně nebo prostřednictvím počítačových programovacích metod. Coboti, kteří ovládají působení síly, mohou pomoci robotovi se stát ještě robustnějším. To umožňuje robotovi řešit různé dimenzované díly. Toho lze dosáhnout prostřednictvím tenzometrických snímačů, a to buď pomocí koncového efektoru nebo interně.

Kontrola kvality

Poslední úkol, který lze provést pomocí robota, je kontrola kvality dílů. Tento proces obvykle zahrnuje celkovou kontrolu hotových dílů, kontrolu obrázků s vysokým rozlišením u přesně obráběných dílů a ověřování dílů v porovnání s CAD modely. Připevněním několika kamer s vysokým rozlišením na coboty může proces zautomatizovat a proces urychlit. Kontrola může být prováděna také digitálně a digitalizovat srovnání s modelovým procesem generovaným počítačem. Použití cobotů pro kontrolu může mít za následek vyšší kontrolu kvality, což vede k přesnějším výrobním dávkám. Pro kontrolu mohou být požadovány koncové efektory s kamerami s vysokým rozlišením, jakož i kamerové systémy a software.

zdroj: machinedesign.com

hodnocení

Diskuze