TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

6 CHYB, KTERÝCH SE KONSTRUKTÉŘI DOPOUŠTĚJÍ PŘI VÝBĚRU PNEUMATICKÝCH VÁLCŮ

07.04. 2014by Admin E-konstruktér

Víte, že u pneumatických válců neplatí, že větší je lepší?

1. Nevhodné dimenzování

Co se týká pneumatických válců, větší nemusí vždy nutně znamenat také lepší. Nejenže pořizovací náklady na válec, který je větší, než je zapotřebí, budou vyšší, ale dražší bude také jeho samotný provoz, jelikož předimenzované válce spotřebují pro svůj chod větší objem stlačeného vzduchu. Na druhou stranu válec, který je poddimenzovaný, sice bude levnější, nemusí ale vytvářet požadovanou sílu (resp. pro vytvoření požadované síly bude nezbytné zajistit vyšší pracovní tlak).

Lidé si válce často vybírají pouze na základě jejich síly. Abyste však zvolili vhodné parametry válce, musíte znát následující hlediska: pracovní tlak vzduchu, který bude zaručeně k dispozici, požadavek na celkovou sílu s ohledem na tření, požadavek na dynamiku zařízení (rychlost, čas na zdvih) a případné další vnější aspekty, které mohou mít na chod válce vliv. Správný výpočet všech budoucích zatížení (včetně ztrát třením, dynamického či vnějšího zatížení) při ponechání přiměřené rezervy nám pomůže stanovit potřebnou velikost pohonu. K dispozici jsou také softwarové nástroje, které nám jako průvodci výběrem mohou pomoci správnou velikost stanovit.

2. Nerozlišování mezi horizontální a vertikální instalací 

pneumatický válecPokud je válec instalován ve vertikální poloze, do hry vstupují další požadavky na sílu, zatížení a stlačený vzduch. To platí především, pokud pístní tyč směřuje nahoru nebo dolů. Při pohybu nahoru musí válec před tím, než bude moci zrychlit, nejprve překonat zemskou přitažlivost, čili vyvinout větší sílu než v případě válce umístěného v horizontální pozici. Při pohybu dolů naopak zemská přitažlivost napomáhá zrychlení, což znamená, že bude nejspíš zapotřebí instalovat škrtící ventil, který by kontroloval rychlost a tím redukoval nárazovou energii nakonci zdvihu. Obecným pravidlem při výběru válců pro vertikální instalaci je zvolit si válec s dvojnásobkem výkonu potřebného pro požadované zrychlení.

3. Ignorování podmínek okolního prostředí

Při výběru válce je důležité vědět, v jakých podmínkách bude instalován. Je teplota v tomto prostředí vysoká nebo nízká, převládá v něm zvýšená vlhkost, prašnost nebo bude válec vystavený působení chemikálií? Znalost prostředí vám pomůže vybrat válec vyrobený z vhodných materiálů, s vhodným těsněním, stíracími kroužky a manžetami. Pro některé druhy prostředí, jako např. v potravinářském průmyslu, může být požadovány zvláštní certifikace zařízení týkající se jeho konstrukce a použitých materiálů. Pokud tyto podmínky nevezmete v potaz při výběru válce, hrozí, že nebude správně fungovat, dojde ke zkrácení jeho životnosti nebo bude mít nežádoucí vliv na chod zařízení či výsledný produkt.

4. Zvolení nesprávného konstrukčního návrhu

Uveďme příklad: pokud nebyl válec s pístnicí zkonstruován výslovně tak, aby bylo možné zatěžovat pístnici radiálně, bude zapotřebí jej doplnit o vnější vedení, která zachytí boční zatížení. Bez takové dodatečné „vodící" konstrukce dojde k jeho předčasnému opotřebení a netěsnostem vedoucím k poruchám.


5. Absence (nebo nesprávné seřízení) tlumících prvků

Velké množství poruch je způsobeno příliš intenzivními nárazy na koncích zdvihu válce. Je vhodné tyto nárazy mírnit použitím tlumících podložek, polštářků nebo tlumičů. Díky nim lze výrazně prodloužit životnost celého mechanismu.

6. Nesprávné seřízení regulace průtoku

Ujistěte se, že chod mechanismu je tak pomalý, jak je jen možné, aby byl samozřejmě zároveň dodržen časový rámec pro daný účel. Pomalejší pohyb znamená slabší náraz na konci zdvihu, díky čemuž se prodlužuje životnost válce.

Doporučujeme: výpočet pneumatických válců

Zdroj: www.pneumatictips.com

hodnocení

Diskuze