TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

4 věci, které jsou na kariéře konstruktéra skvělé

29.01. 2017by Admin E-konstruktér

Mnoho z nás konstruktérů má to štěstí, že pracuje v profesi, která často přináší radost. Jen málo lidí mimo naši profesi skutečně ví, co vlastně celé dny děláme, a bylo by asi překvapeno tím, jak uspokojující a vděčné může být povolání inženýra-konstruktéra.

Tady je jen pár věcí, díky kterým je konstruktérská profese skvělá věc:

1) Tvůrčí vyjádření

Tvořivost často není to, co většinu lidí napadne jako první, když přemýšlejí o inženýrské profesi. Nejsme malíři ani sochaři a neskládáme hudbu. Mnozí z nás však i v tomto věku vyspělých a všudypřítomných CAD technologií ručně skicují své nápady (na papír, na tabuli, na samolepicí poznámkové lístky, na ubrousky apod.). Jako inženýři se často ztrácíme ve svých myšlenkách při skicování nebo formování svých nápadů pomocí manuálních nebo automatizovaných nástrojů, které nám je pomáhají zachytit. A navíc, i když jako inženýři nesocháme do hlíny, často svýma rukama vytváříme prototypy, modely a zlepšováky ve fyzickém světě.

2) Intelektuální výzvy

Spousta z nás se denně setkává s novými problémy, které je potřeba vyřešit, a odpovědi nejsou samozřejmé. Inženýři musejí objevovat jedinečné způsoby řešení problémů v nových kategoriích produktů nebo vytvářet nové technologie. I při pouhém navrhování postupných vylepšení stávajících produktů je potřeba kreativita k vizualizaci a realizaci nových funkcí produktů, snižování nákladů a řešení způsobů, jak tyto produkty vylepšit nebo odstranit jejich nedostatky. Každý nový projekt přináší nové výzvy.

3) Uznání a odměna

Pro ty z nás, kteří mají to štěstí a pracují v „osvícených" firmách a pod kompetentními nadřízenými, existuje mnoho příležitostí, jak si získat uznání za dosažené výsledky. Mnozí z nás jsou na svoji práci hrdí a za dobře odvedenou práci se jim dostává zasloužené pozornosti. Dokonce i pro ty, kterým se možná uznání firmy nebo nadřízených nedostává, je možné být pyšný na práci, kterou tvoříme. Umělci považují za samozřejmé, že se jim nemusí dostávat uznání, které podle svého názoru zasluhují, ale přesto mohou být pyšní na svou práci. A ani tak nepřestávají tvořit a čerpat uspokojení ze samotného procesu a jeho výsledku (i když nikomu jinému nestojí za povšimnutí). A podobně jako umělci i inženýři často mají konečný produkt – software, hardware nebo obojí – kterým se mohou na konci procesu pochlubit!

4) Příležitosti k růstu

V dobře organizovaných a vedených firmách je také běžné, že nejlepší inženýři se ve svém oboru posouvají dopředu. V mnoha firmách, kde existuje skutečný systém dvojí kariéry, manažerské a odborné, není nutné, aby se člověk kvůli kariérnímu růstu vzdával fascinující, podnětné a kreativní práce inženýra. Firmy se skutečným systémem dvojí kariéry umožňují, aby dobří inženýři, kteří mají rádi svou práci, postupovali na vyšší příčky v rámci své profese a byli přitom odměňováni obdobnými benefity a mzdou jako jejich kolegové v manažerských rolích s podobnou úrovní odpovědnosti.

Jistě existují organizace, kde je pracovní prostředí takové, že profese inženýra kvůli okrajovým záležitostem přestává být zábavou. Existuje však mnoho míst – zejména v úspěšných firmách – kde profese inženýra může být nanejvýš radostná a osobně uspokojující. Inženýři mohou vyhledávat místa, kde je jejich práce klíčovou hodnotovou propozicí v tvorbě a podpoře firemních produktů, a proto je také uznávána jako faktor umožňující diferenciaci produktů a zajišťující firmě ziskovost a tržby. Prostředí v takových místech inženýry podporuje a umožňuje jim, aby měli ze své práce potěšení. Na druhou stranu i v tom nejhorším prostředí se inženýři často mohou odpoutat od okolí a prostě si užívat tvůrčí proces, a čerpat vlastní uspokojení a hrdost ze své práce.

Co se na profesi inženýra líbí vám? Podělte se o své myšlenky v komentářích!

zdroj: designnews.com
hodnocení

Diskuze

22:27 01.06. 2017 Lucie Ondrušová Já miluji na své práci, ty nápady, když kolektivně tvoříme lepší řešení produktů. A různorodost každodenní činnosti - myšlenky nad novým řešením, vyhledávání vhodných dílů od dodavatelů, první návrhy, modelování ve 3D (vícero variant), kreslení ve 2D....... až po skládání výkresů a odevzdání do výroby. A pak vidět průběh výroby a být po ruce, při jakýkoliv dotazech.