TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

3 věci, které je třeba vzít do úvahy při výběru hydraulického oleje

22.01. 2017by Admin E-konstruktér

Pokud jde o hydraulickou kapalinu, není možné dát jedno doporučení platné pro všechny typy hydraulických zařízení ve všech aplikacích. Jako odpověď na běžnou otázku, který druh kapaliny použít v daném hydraulickém stroji, je ale možné uvést 3 důležité faktory, které je potřeba vzít do úvahy.

Vícerozsahový nebo jednorozsahový olej

Faktorem, který určuje nezbytnost použití vícerozsahového nebo jednorozsahového oleje, je rozsah provozních teplot. Pokud musí stroj v zimě pracovat při teplotách pod bodem mrazu a v létě v tropických podmínkách, bude zřejmě nutné použít vícerozsahový olej, který si i v tomto velkém rozsahu provozních teplot zachová svou viskozitu. 

Pokud má stroj menší rozsah provozních teplot a je možné zachovat optimální viskozitu kapaliny při použití jednorozsahového oleje, nevolil bych vícerozsahový olej. Vícerozsahové hydraulické oleje jsou totiž dražší. A při použití jednorozsahového oleje nehrozí ztráta viskozity v důsledku degradace zlepšovače viskozitního indexu.

S detergenty nebo bez detergentů

Detergentní oleje mají schopnost emulgovat vodu a dispergovat a suspendovat ostatní nečistoty, jako jsou úsady a kal. Díky tomu jsou součásti chráněny před usazováním nečistot, ale nedochází ani k vysrážení nečistot, které tak musí být odfiltrovány. To jsou žádoucí vlastnosti u mobilních hydraulických strojů, u kterých na rozdíl od jejich průmyslových protějšků existuje jen omezená možnost usazování a vysrážení nečistot v nádrži kvůli jejímu menšímu objemu.

Při použití oleje s detergentně disperzními aditivy je ještě důležitější pečlivě monitorovat obsah vody na základě analýzy oleje. Voda urychluje stárnutí oleje, snižuje mazivost a filtrovatelnost, zkracuje životnost těsnění a vede ke korozi a kavitaci. Emulgovaná voda se navíc může v silně zatěžovaných částech stroje měnit na páru. Těmto problémům je možné do značné míry předcházet udržováním obsahu vody pod hodnotou 100 ppm.

S protiotěrovými aditivy nebo bez protiotěrových aditiv

Účelem protiotěrových aditiv je zachovávat mazání za hraničních podmínek (ztráta mazacího filmu). Nejběžnějším protiotěrovým aditivem používaným u motorového a hydraulického oleje je dialkyldithiofosforečnan zinečnatý (ZDDP). Přítomnost ZDDP není vždy vnímána pozitivně, protože se může v přítomnosti vody chemicky rozkládat a může napadat některé žluté kovy. U oleje používaného ve vysokotlakých hydraulických systémech s velkým výkonem je ale použití protiotěrového aditiva nezbytné.


Shrnutí

Výběr správného hydraulického oleje pro danou aplikaci zkrátka není jednoduchý a rychle zvládnutelný úkol. Vyplatí se ale věnovat čas tomu, udělat to správně. Použití NESPRÁVNÉHO hydraulického oleje se totiž může ukázat jako velmi nákladná chyba. 

zdroj: hydraulicspneumatics.com

hodnocení

Diskuze