TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

10 tipů pro výběr spojky do vaší aplikace

23.09. 2014by Admin E-konstruktér

Zvolit správnou spojku pro daný úkol znamená položit si před výběrem určitého druhu spojky ty správné otázky. Možností je hodně a pro danou aplikaci se může hodit víc než jeden typ spojky. Tady jsou odborné tipy a postupy.

Tady jsou odborné tipy a postupy.

1. Nevybírejte spojku jen podle zvyku nebo ceny.

Vzhledem ktomu, že konstruktéři rádi opakují osvědčené postupy, volba typu spojky často vychází z použití stejného typu jako u předchozího projektu. Protože však ne všechny spojky jsou si rovné, při specifikaci na základě zkušenosti často dochází k nesouladu mezi potřebami zařízení a schopnostmi spojky. Dalším zdrojem chyb je volba spojky podle ceny namísto funkčních požadavků. Konstruktéři vedení snižováním nákladů mohou být při výběru spojky příliš spořiví, a ošidit tak danou aplikaci. I když tento přístup může snížit prvotní náklady na díly, rozsáhlé a nákladné reklamace mohou mít ve svém důsledku neblahý dopad na čistý zisk a pověst produktů výrobce.

Další chybou je výběr špatné velikosti: Volba příliš velké nebo příliš malé spojky pro danou aplikaci pokaždé způsobuje problémy. Konstruktér musí znát síly a zátěže, kterým bude spojka vystavena. Prostý odhad zátěžových požadavků například podle krouticího momentu motoru nebo kapacity pásů a následné zvětšení nebo zmenšení spojky způsobí buď naddimenzování, nebo závažné poddimenzování konstrukce. V obou případech je celý stroj navržen neefektivně, a jeho provoz bude nakonec dražší jak pro výrobce, tak pro uživatele.

2. Určete nejlepší způsob upevnění spojky khřídeli.

Způsob, jakým je spojka upevněna k hřídeli, může podmínit úspěch nebo neúspěch této spojky bez ohledu na to, jestli je pro daný úkol vhodná. Tradiční pouzdra s drážkou, perem a zkosením fungují dobře v jednosměrných aplikacích s minimálními rázovým nebo protisměrným namáháním. V aplikacích s protisměrným a rázovým namáháním je dávána přednost svěrným pouzdrům, protože nevykazují vůli. Například při upevnění torzně tuhé vysokorychlostní kotoučové spojky bez vůle pomocí drážky a stavěcího šroubu dochází k vyrušení výhod nulové vůle této spojky. Zamýšlenému účelu spojky by lépe vyhovovalo svěrné pouzdro. Na druhou stranu upevnění vysoce pružné čelisťové spojky pomocí svěrného pouzdra by bylo příliš luxusní, vzhledem k neuhlazenému a pružnému charakteru tohoto druhu spojky.

3. Zeptejte se sami sebe, co by měla spojka dělat.

Možná nejdůležitější je zeptat se sám sebe: „Co by měla tato spojka dělat?" Další otázky: Musí přenášet velký nebo malý krouticí moment? Jedná se o vysokorychlostní nebo pomaloběžnou aplikaci? Musí být bezúdržbová? Co nulová vůle? Existuje mezi součástmi vyosení, které je potřeba kompenzovat, a o kolik? Vyžaduje daná aplikace, aby spojka pohlcovala rázy? Jak důležité jsou náklady? A co hmotnost? Co podmínky prostředí, například okolní teplota, vlhkost a žíravost? Znalost odpovědí na tyto otázky ohledně aplikace a jejich porovnání s dostupnými spojkami povede k výběru nejideálnější spojky pro danou aplikaci. Pamatujte: Fungovat může víc než jeden typ spojky.

4. Dávejte si pozor na správnou terminologii.

Libropalce nebo palce na libry? Může se to zdát samozřejmé, ale jednotky jmenovitého krouticího momentu spojky se často zaměňují. Když si spletete specifikace, můžete se od správné volby spojky odchýlit i více než o jeden řád. Další oblastí, kde vznikají zmatky, je použití drážek: Spojky s drážkou jsou pro vysoký moment, nikoli vysokou přesnost. Pokud aplikace vyžaduje změny momentu nebo směru a zároveň nastavování přesné polohy mezi hnacím a hnaným hřídelem jsou drážky nevhodné. Místo toho jsou pro přesné aplikace nejlepším řešením spojky se stavěcím šroubem nebo upínacím pouzdrem. Další poznámka – pokud potřebujete nulovou vůli, zajistěte si ji. Mnoho typů spojek včetně pružných membránových hřídelových spojek umožňuje nulovou vůli, zatímco jiné druhy dovolují vznik určité vůle.

5. Dávejte pozor na poddimenzování a naddimenzování.

Poddimenzované spojky: Při použití spojky s nedostatečným jmenovitým momentem pro danou aplikaci může dojít k poškození nebo zničení spojky, a tím narušení požadovaného přenosu síly. Naddimenzované spojky: Pokud je vybrána pružná hřídelová spojka s vyšším než požadovaným jmenovitým momentem, může být zbytečně velká a tuhá. Obvykle platí, že čím vyšší je jmenovitý moment spojky, tím je větší a méně pružná.

Dalším problémem jsou nečekané výchylky. Pružné hřídelové spojky jsou určeny k přenosu krouticího momentu, přičemž zajišťují poddajnost při určité kombinaci stlačování/prodlužování, ohybu a odchylek. Neočekávané vychýlení může zkrátit životnost spojky. Krátce řečeno, při výběru spojky musíte znát (nebo alespoň střízlivě odhadnout) provozní výchylky.

Pokračování

zdroj: machinedesign.com

Další díl článku: 10 tipů pro výběr spojky do vaší aplikace - tipy 6 až 10

hodnocení

Diskuze