TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

10 tipů pro dokonale těsnící plochá těsnění

04.12. 2016by Admin E-konstruktér

Plochá těsnění obvykle zabraňují úniku nebo průniku kapaliny, často pod tlakem, skrz spáru mezi dvěma dosedajícími díly. Tady je 10 tipů, jak zajistit, aby plochá těsnění skutečně vytvořila dokonale těsný spoj:

1. Použijte těsnění z materiálu, který se snadno přizpůsobí čelům přírub. Takový materiál má nízký požadovaný dosedací tlak. Obecně platí, že materiál by měl být nepropustný a při stlačení by měl být schopen vyplnit nedokonalosti povrchu spoje. Materiál by si měl udržet těsnicí schopnost navzdory stárnutí a kolísání teplot a tlaku. Materiál by také neměl časem degradovat.

2. Použijte dostatečné množství šroubů. Většina materiálů těsnění zaručuje při vysokých a dobře rozložených svěrných silách lepší těsnost. Svěrná síla musí dostatečná minimálně k tomu, aby zajišťovala dosednutí těsnění.

3. Použijte materiály těsnění s nízkými materiálovými faktory, aby se snížila svěrná síla potřebná k udržení těsnosti.

4. Umístěte těsnění co nejblíž vnitřní straně šroubů, aby se snížila možnost deformace příruby.

5. Odstraňte radiální škrábance a vady na přírubě u vnějšího okraje těsnění. Pouze vnější část plochého těsnění je při vysokém tlaku dostatečně sevřená, aby zajišťovala těsnost spoje.

6. Pokud není možné škrábance a vady odstranit, vyplňte je vysoce stlačitelným těsnicím materiálem.

7. Zajistěte co největší tuhost přírub. Čím tužší je příruba, tím menší tendenci má otáčet se kolem šroubu, a tím méně dochází k uvolnění těsnění.

8. Použijte těsnění z materiálu s nízkým modulem pružnosti při zotavení. Nízký modul umožňuje roztažení těsnění při prodloužení šroubů a deformaci příruby.

9. Pokud použijete těsnění z vláknitého materiálu, dbejte, aby bylo těsnění dostatečně široké, aby utěsňovalo všechny potenciální dráhy úniku média.

10. Dbejte, aby byly příruby čisté. Nečistoty na přírubách jsou obvykle tvořeny vyluhovatelnými pevnými částicemi a oxidy. Vyluhovatelné pevné částice po sobě zanechávají dutinu a oxidy jsou křehké porézní pevné částice. Obojí vede ke vzniku drah úniku média.
 
zdroj: machinedesign.com

ROZDÍL MEZI LITÍM NA VYTAVITELNÝ MODEL A LITÍM DO PÍSKOVÝCH FOREM

KDY POUŽÍT LINEÁRNÍ VEDENÍ S DVOJITOU KOLEJNICÍ?

hodnocení

Diskuze