TOPlist
header-print
Sekce

Novinky

10 tipů jak vybrat krokový motor - 2. díl

06.12. 2014by Admin E-konstruktér

6. Pochopte cíl mikrokrokování.

Pokud konstruktér nechápe účel mikrokrokování, může vzniknout řada problémů. Hlavním účelem je zvýšit plynulost chodu motoru vyhlazením rázů krokování, a tím zvýšit spolehlivost provozu. Při nesprávném použití mikrokrokování můžete ve skutečnosti výrazně snížit dostupný moment, který motor dokáže vyvinout. V takovém případě je obvykle potřeba mnohem větší motor, než by bylo jinak nutné. Ti, kdo nerozumí správnému použití mikrokrokování, ho raději nepoužívají, a volí místo toho systémy se servomotory, které přinášejí zbytečnou složitost a náklady. Konstruktéři také někdy dokončí mechanickou konstrukci a pak se pokoušejí zamaskovat nebo utlumit vibrace systému. Když konstruktér zvolí špatný krokový motor, nebude motor schopný pohnout hmotností zátěže. Vyberte motor nejen podle hmotnosti zátěže, ale také podle chování mechanismu při tření.

7. Zvolte správnou kombinaci motoru a ovladače.

Nevěřte tomu, že motor dosáhne jmenovitých otáček a krouticího momentu z technického listu, když ho doplníte libovolným ovladačem. Podobně jako u servomotoru závisí moment při nulových otáčkách, jmenovitý moment a jmenovité otáčky stejně tak na správné kombinaci ovladače a motoru jako na dostupném napětí a proudu.

Nejspolehlivějším vodítkem je momentová charakteristika (křivka závislosti otáček a momentu) s odpovídajícím ovladačem. Pamatujte také, že moment motoru při nulových otáčkách nevypovídá nic o momentu, který může vyvinout v pohybu – zvlášť při zrychlování a zpomalování s vyšším momentem.

Zvažte určení správné velikosti motoru a ovladače na základě spolehlivých momentových charakteristik pomocí softwarového programu. Zvolte ovladač, který odpovídá dostupnému napětí sběrnice a má požadované vlastnosti; potom vyberte motor, který nabízí požadovanou momentovou charakteristiku – mimo rezonanční frekvenci stroje – s použitím momentových charakteristik dané kombinace motoru a ovladače.

8. Zvolte správnou velikost motoru.

Volba nesprávné velikosti se projeví mnoha způsoby. Poddimenzování motoru bude mít za následek přinejmenším přehřívání, nedostatečné zrychlování a zpomalování a špatný výkon. Přinejhorším bude u motoru docházet ke ztrátě impulsů, nesprávnému polohování nebo celkovému přetížení při velké zátěži nebo prudkém zrychlování nebo zpomalování.

Předimenzování motoru povede k jeho hlučnějšímu běhu a vzniku většího elektromagnetického/vysokofrekvenčního rušení. Může to také vést k tomu, že uživatelé zaplatí za motor a ovladač víc, než je potřeba, a to penězi i prostorem.

Zásadní je i správné sladění momentu setrvačnosti zátěže a rotoru, protože se v zásadě jedná o systém s otevřenou smyčkou. Ani při doplnění o enkodér nemůže být rozdíl mezi momenty setrvačnosti větší než jeden řád. Při větším rozdílu bude u motoru docházet ke ztrátě impulsů, chybnému polohování, nadměrnému odběru proudu, nebo dokonce přetížení.

9. Rozumějte podmínkám přetížení.

Volba špatného krokového pohonu může vést ke vzniku podmínek přetížení, které se liší od úplného zastavení rotoru. Motory se mohou ve skutečnost protočit o pár pólů, ale i nadále pohybovat zátěží, nebo se mohou v některých případech přetočit, pokud se od nich požaduje vzhledem k setrvačné zátěži příliš prudké zastavení. Enkodér použitý jako zařízení zajišťující zpětnou vazbu může tento stav po vykonání požadovaného pohybu nahlásit a/nebo napravit, ale nemůže mu zabránit. I s enkodérem zůstává krokový motor ve své podstatě systémem s otevřenou smyčkou.

10. Používejte krokové motory k dosažení finanční úspory, ale dělejte to chytře.

Krokové pohony nabízejí vždy nejlevnější řešení, a proto použijte krokový motor všude tam, kde je to na místě. Pamatujte na tyto hlavní zřetele: Zaprvé, vyžaduje systém potvrzení polohy? Zadruhé: Špatný krokový pohon může způsobovat drnčení, rezonanci a špatnou funkci při nízkých otáčkách. Zatřetí, při vysokých otáčkách mohou krokové motory hvízdat. Protože mají krokové pohony vysoký počet pólů, jsou při vysokých otáčkách běžné i hysterezní ztráty a ztráty způsobené vířivými proudy; z těchto důvodů se krokový motor nedoporučuje pro nepřetržitý provoz při otáčkách nad 2000 ot./min. Konečně, vzhledem k tomu, že k vytvoření přídržného momentu je potřeba maximální proud, mohou se stojící krokové motory zahřívat.

zdroj: machinedesign.com

Předchozí díl


KDE POUŽÍT ELEKTROPOHON S OZUBENÝM ŘEMENEM?

ZÁKLADNÍ PRINCIPY KROKOVÝCH MOTORŮ

VIDEO: SOLENOIDOVÝ LINEÁRNÍ POHON

 

hodnocení

Diskuze